Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok

BLOGG

Ann Marie Karlsson

Chef Investeringsprodukter

Profilbild i högerkolumnen till blogginlägget
Ann Marie Karlsson
Chef Investeringsprodukter
Hej! Jag heter Ann Marie Karlsson och arbetar med strukturerade produkter på Swedbank. Min förhoppning med bloggen är att vidga kunskapen och förståelsen inom området.
Jag har en magisterexamen inom nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan många år tillbaka arbetat inom Swedbank med varierande arbetsuppgifter.

Min önskan och förhoppning är att jag ska kunna förmedla vilket mervärde jag anser produktområdet Strukturerade Produkter erbjuder. Jag hoppas kunna översätta ibland svåra ord till ett sammanhang och sprida kunskap och information om området på ett lättillgängligt sätt. Strukturerade Produkter är ett högintressant område för många, för den försiktige investeraren men också för dig som är villig att ta risk.

Varmt välkommen till min blogg!

Modest uppgång kan betala sig bra

Onsdagen den 9 januari 2019
Hävstång på indikativt 3,5 gånger uppgång upp till 5 procent. Bevis Nu Svensk Industri är konstruerad så att bara en modest kursuppgång får stort positivt genomslag. Placeringen är kopplad till sex svenska industribolag, där alla bolagen har rekommendationen ”Köp” från Swedbanks aktieanalytiker.

Sparalternativen få känner till

Måndagen den 10 december 2018
Är högt risktagande enda vägen till rimlig avkastning? Svaret är nej men få känner till vilka sparalternativen är. Derivatmarknaden erbjuder en rad olika intressanta investeringsmöjligheter – däribland möjligheten att ta del av marknadsuppgång men till en mycket begränsad risk.

Vinn i både upp- och nedgång

Onsdagen den 5 september 2018
Osäkerheten vart marknaden är på väg är ett evigt dilemma. Med Bevis Nu Sverige WinWin slipper du ta ställning eftersom placeringen ger möjlighet till avkastning vid såväl upp- som nedgång. En rejäl hävstång vid uppgång i kombination med möjlighet till avkastning vid nedgång kanske kan vara ett intressant alternativ för dig?

10,5 % kupong per år oberoende kursutveckling!

Onsdagen den 30 maj 2018
Letar du efter höga och säkerställda kassaflöden? Swedbanks Valutabevis Tillväxtvalutor utbetalar varje år en kupong på indikativt 10,5 procent oavsett utveckling för valutakorgen. Först på slutdagen kommer nominellt belopp att upp- eller nedjusteras med valutakorgens utveckling mot euron.

Investera jämställt – för att det lönar sig!

Måndagen den 14 maj 2018
Inom näringslivet råder i stort sett konsensus kring att jämställdhet inom bolag ger affärsmässiga fördelar. Bolag som kan ta tillvara på kompetens från både män och kvinnor har helt enkelt bättre förutsättningar att lyckas. SPAX Nu Jämställdhet är en återbetalningsskyddad hållbar placering som följer 12 jämställda bolag.

Elbilsrevolution på gång - läge att investera?

Tisdagen den 17 april 2018
Biltillverkarna satsar mångmiljardbelopp på elbilsutveckling. Resultatet förväntas bli omfattande för både bilbranschen och för vårt klimat. Med SPAX Nu Elbilar följer du en aktiekorg med bolag involverade i elbilstillverkningen i kombination med återbetalningsskydd.

Pensionsspara smart

Fredagen den 23 februari 2018
Ta del av indikativt 2,25 gånger uppgången för en global hållbar aktiekorg till begränsad risk. SPAX Nu Pension hållbar finns i två alternativ och erbjuder den efterfrågade kombinationen av möjlighet och trygghet i samma paket.

Hög årlig garanterad kupong

Torsdagen den 8 februari 2018
Att i dagens låga räntemiljö kunna erbjuda en garanterad årlig kupong på indikativt 10,5 procent tillhör inte vanligheterna. Nu erbjuder Swedbank ett valutabevis som gör just detta och kan vara extra intressant för dig som söker årliga kassaflöden eller utbetalningar.

Haka på framtidstrender med flytvästen på

Fredagen den 19 januari 2018
Funderar du på att kliva av börsen för att du vill sänka risken i ditt sparande? Det behövs inte. Med våra återbetalningsskyddade placeringar följer du med på börsen med flytvästen på. SPAX Nu Framtid har varit och är fortfarande en av våra mest eftertraktade placeringar med koppling till starka tillväxtområden som har framtiden för sig.

Ny transparent prismodell

Måndagen den 8 januari 2018
Swedbank är en av de första aktörerna på den svenska marknaden att införa en helt ny prismodell för strukturerade placeringar. Huvudsyftet till förändringen är att öka tydligheten för dig som kund och innebär att avgiften kommer att tas ut dagligen, i likhet med avgiftsuttaget för exempelvis fonder.

Så får du avkastning även i fallande marknad

Fredagen den 1 december 2017
Många tjänar pengar när börserna stiger men färre investerare lyckas få avkastning om marknaden utvecklas sidledes eller än värre, om marknaden faller. En förklaring kan vara att endast ett fåtal känner till att det faktiskt finns sparalternativ som utbetalar avkastning även i sämre börsklimat.

Möjlig snabb utdelning även i medioker marknad

Tisdagen den 21 november 2017
Investering som kan ge utdelning snabbt – även vid en stillastående marknad. Autocallen har en rad uppskattade egenskaper, däribland möjligheten till att öka avkastningen i portföljen även i mindre gynnsamma marknadslägen. Just nu erbjuder Swedbank en autocall med koppling till den europeiska aktiemarknaden.

Trött på låga räntor?

Fredagen den 10 november 2017
Besviken över den låga räntan på bankkonto? Då kanske SPAX Världen hållbar BAS kan vara intressant? Du får nämligen del av indikativt 75 procent av uppgången för en global hållbar aktiekorg utan att riskera ditt kapital.

Aktieexponering på smart sätt

Fredagen den 27 oktober 2017
Sparar du i aktier och aktiefonder? Då kanske även Aktiebevis Aktiefavoriter kan vara intressant. Placeringen följer åtta av våra favoritaktier och ger extra skjuts vid måttlig uppgång och visst skydd vid nedgång.

Valutabevis med hög årlig garanterad kupong

Fredagen den 13 oktober 2017
Årlig utbetalning av avkastning är en efterfrågad egenskap hos sparaprodukter. Valutabevis Tillväxtvalutor är kopplad till en korg av tillväxtvalutor mot euron och utbetalar varje år en garanterad kupong på indikativt nio procent, oavsett utvecklingen för valutakorgen.

Solenergi, vindkraft och vattenhantering – framtidens vinnare

Fredagen den 29 september 2017
Klimatavtalet kommer även påverka aktiemarknaden. Aktiebevis Sol, vind & vatten kupong är kopplad till aktier inom intressanta sektorer med förväntad hög tillväxt. Utmärkande för placeringen är att den utbetalar en kupong på indikativt 12 procent även om aktiekorgen utvecklas sidledes eller till och med faller inom givna ramar.

Hållbarhet öppnar upp för nya investeringar

Torsdagen den 21 september 2017
Hållbarhet väntas bli ingången till innovation och teknologi där nya affärsmodeller är vägen till framgång. Hållbara investeringar ses därför numera som en möjlighet till god avkastning. Vet du vilka olika sparalternativ som finns?

Läge att tänka till

Fredagen den 1 september 2017
Hur länge är det rimligt att förvänta sig att uppgångarna som har varit håller i sig framöver? Vad händer med din avkastning om börserna utvecklas sidledes eller till och med faller? Visste du att det finns sparaprodukter som utbetalar avkastning även i dessa marknadslägen?

Säkra uppgången

Torsdagen den 29 juni 2017
När vi blickar bakåt kan vi konstatera att börserna har stigit många år i rad. Allt fler investerare ställer sig frågan om och hur länge uppgångarna kan hålla i sig. Hur kommer en eventuell nedgång att påverka avkastningen i sparaportföljen och hur bör jag agera är andra vanligt förekommande frågor. Ett sätt att minska risken för förlorat kapital vid en eventuell nedgång är att säkra hem kursuppgångar som har varit och istället återinvestera kapitalet i placeringar med skydd.

Dags att se över sparaportföljen?

Fredagen den 9 juni 2017
För att uppnå ett stabilt och effektivt sparande är det viktigt att kontinuerligt se över sina placeringar och agera på bästa möjliga sätt utifrån rådande marknadsförutsättningar. Det kan nu vara läge att ta en närmare titt på fördelningen i portföljen – kan det exempelvis vara läge att sänka risken?

Autocallens förträfflighet – ett exempel från verkligheten

Fredagen den 2 juni 2017
Åsikter går isär. Det gäller även för den omdiskuterade placeringsprodukten ”autocall”. Många investerare tycker att produkten erbjuder en fantastisk avkastningspotential i marknadsscenarior där andra placeringar inte kan leverera avkastning medan andra anser att det är en svår produkt. Bilda din egen uppfattning innan du fattar ditt investeringsbeslut.

Courtagefritt erbjudande med extra förmånliga villkor – teckningsperioden har börjat!

Tisdagen den 9 maj 2017
Långsiktigt har börsen varit ett mycket bra sparalternativ. Samtidigt vet vi att nedgångar inte går att utesluta och vi är nu inne på nionde året i rad med börsuppgång. Flera efterfrågar därför placeringar där pengarna är både trygga och kan växa. SPAX Världen erbjuder extra förmånliga villkor som du kommer ha svårt att tacka nej till. Vad sägs om exempelvis möjligheten att dubblera uppgången till en begränsad risk? Dessutom bjuder vi på courtaget.

Avkastning när du tror att loppet är kört

Onsdagen den 3 maj 2017
Exponering mot en svensk aktiekorg innehållande tio välkända bolag vid uppgång. Att erhålla avkastning vid uppgång är dock inget unikt. Mer häpnadsväckande är att placeringen även erbjuder avkastning om bolagskorgen utvecklas sidledes eller till och med faller, förutsatt att fallet inte är för stort. Du erhåller då en kupong på indikativt 20 procent.

Favorit i repris

Torsdagen den 6 april 2017
Att i dagens extremt låga räntemiljö kunna erbjuda en fast årlig kupong på cirka 9 procent tillhör inte vanligheterna. Det stora intresset och efterfrågan efter valutabeviset med koppling till fyra tillväxtvalutor mot euron gör att vi på nytt erbjuder samma produkt.

Attraktiv sparform för pensionen

Torsdagen den 9 februari 2017
Hur ska vi spara för att leva som vi önskar när vi blir pensionärer? Ett tryggt sparande utan att behöva ge avkall på avkastningen är ett vanligt önskemål för pensionsplaceringens egenskaper. Därför passar Swedbanks kapitalskyddade SPAX utmärkt som pensionssparande eftersom dessa egenskaper återfinns hos produkten.

Köpläge i nedpressade försäkringsbolag

Måndagen den 12 december 2016
Den låga värderingen i kombination med ljusare framtidsutsikter gör europeiska försäkringsbolag till en mycket intressant investering i dagsläget. Vi har därför valt att paketera en korg av europeiska försäkringsbolag på ett sätt som ger extra skjuts vid uppgång och visst skydd om korgen rör sig i motsatt riktning mot vad vi tror.

Vanlig riskspridning räcker inte hela vägen

Torsdagen den 17 november 2016
Utfallet på börserna efter det amerikanska valet överraskade många och är ytterligare en bekräftelse på hur svårt det kan vara att förutspå rörelser på marknaden. Genom allokering via olika tillgångsslag och avkastningsstrukturer skapas goda förutsättningar för tillväxt på ditt sparande, även när marknaden tar ett kliv i oväntad riktning.

Hedga dig mot fel tajming – lättare än du tror

Torsdagen den 20 oktober 2016
Vart börsen är på väg är ett evigt dilemma. Tajmingen har historiskt sett visat sig ha en enormt stor påverkan på avkastningen. Problemet är bara att ingen med säkerhet kan veta när marknaden ska gå upp eller ner varför en perfekt tajming blir nästintill omöjlig. Men det finns ett enkelt sätt att undkomma problemet – långsiktigt sparande.

Del av börsuppgång eller riktigt låg avkastning – vad väljer du?

Onsdagen den 5 oktober 2016
Valet mellan att ta del av en eventuell börsuppgång utan att riskera dina pengar eller en ränteplacering som i dagsläget med säkerhet ger mycket liten avkastning känns enkelt. Men många ser inte SPAX som ett alternativ till långsiktigt kontosparande och går därför miste om chans till bra avkastning på sina pengar.

Medioker börs kan ge snabb utdelning

Torsdagen den 8 september 2016
Omdiskuterad, älskad och ifrågasatt – autocallen är en placering där åsikterna går isär. Lurendrejeri och lotteri menar skeptikerna. Ett utmärkt komplement i portföljen med möjlig snabb utdelning även vid en sidledes eller till och med i en svagt sjunkande marknad hävdar förespråkarna. Bilda din egen uppfattning och ta ställning till om placeringen passar dig. Nu lanserar Swedbank en Autocall med koppling till en svensk aktiekorg.

Bättre avkastning i alternativt tillgångsslag

Fredagen den 19 augusti 2016
För tio år sedan hade många inte kunnat drömma om att vi inom ett decennium skulle ha negativa räntor. I dag konstaterar vi att det är den verklighet vi lever i. Låga boendekostnader är en positiv konsekvens av det låga ränteläget. Men hur får du en rimlig avkastning på dina sparade pengar utan att ta för hög risk, när bankkonto ger en nästintill obefintlig avkastning?

Ett sätt att försäkra dina investerade pengar

Onsdagen den 10 augusti 2016
Många av oss försäkrar huset vi bor i och bilen vi kör för att undvika de katastrofala ekonomiska följder som kan uppstå om en olycka skulle inträffa. På liknande sätt kan du försäkra dina investerade pengar vid marknadsnedgång utan att ge avkall på möjligheten till avkastning om marknaden istället stiger.

Varför Kreditbevis?

Torsdagen den 16 juni 2016
Världen kanske skulle se annorlunda ut om vi ställde oss frågan varför lite oftare. Varför har vi valt det yrke vi ägnar större delen av tiden åt? Varför har vi valt vår respektive livskamrat? Varför investerar vi våra pengar och varför väljer vi vissa tillgångsslag framför andra? Varför erbjuder Swedbank nya Kreditbevis?

Från uppoffring till nödvändig stor möjlighet!

Fredagen den 13 maj 2016
En värld med snart 10 miljarder människor, alla med samma rätt till utveckling. Samtidigt har jorden inte längre förmåga att hantera konsekvenserna av människans ohållbara liv. Kvar finns en väg framåt – hållbar utveckling. Allt fler stora investerare har därför börjat söka sig till ansvarsfulla investeringar och ser det som en stor möjlighet - inte längre som en uppoffring.

Kamma hem en vinst oavsett upp, ned eller sidledes marknad inom givna ramar

Torsdagen den 21 april 2016
Warren Buffett har blivit känd för att investera framgångsrikt i så kallade värdebolag. Det kan du också göra. Swedbanks analytiker har handplockat 10 värdebolag som paketerats på ett sätt där du inte bara följer med på uppgången. Placeringen erbjuder dessutom avkastning om korgen står och stampar eller till och med sjunker, förutsatt att nedgången inte är för stor.

Vad gör du när marknaden stiger kraftigt i värde?

Fredagen den 8 april 2016
När marknaden rör sig i den riktning vi hoppas på känner vi oss glada och nöjda. Vår tro om marknaden har varit korrekt och avkastningen ser ut att uppgå till det vi hoppats på. Men innan vi lutar oss tillbaka i soffan och förväntar oss att uppfattningen om marknaden även framgent ska vara riktig kan det vara värt att överväga vilka placeringsalternativ som finns.

Om marknaden går ner – vad gör jag med min placering?

Torsdagen den 24 mars 2016
Ibland blir det inte som vi tänkt oss, det gäller även för våra investerade pengar. Vi hoppas att de marknader vi väljer att investera i stiger i värde men ibland tar marknaden istället ett kliv i motsatt riktning. Vad gör vi när marknaden vi investerat i faller kraftigt i värde?

Dags att lägga om pensionssparandet – placera effektivt!

Onsdagen den 24 februari 2016
Med start 2016 togs avdragsrätten för privat pensionssparande bort. För att undvika dubbelbeskattning behöver du därför byta sparform för ditt fortsatta sparande. ISK är en smart sparform där du både slipper att deklarera och betala skatt vid omplacering, försäljning eller utdelning.

Riskfyllda tillgångar med flytväst – investera smart i en orolig marknad!

Torsdagen den 18 februari 2016
När det stormar rejält på börserna kan det kännas tryggt att spara i riskfyllda tillgångar med flytväst. Efter börsårets turbulenta inledning är intresset därför stort för trygga placeringar med bättre avkastningsmöjlighet än räntealternativen.

Mest sålda produkten under hela 2015 – nu till försäljning på nytt

Onsdagen den 10 februari 2016
Av samtliga kapitalskyddade placeringar på den svenska marknaden under 2015 sålde Swedbanks SPAX Framtid mest. Under februari månad finns möjlighet att på nytt investera i aktiekorgen med koppling till automatisering, bioteknik och europeisk infrastruktur – allt i en och samma paketering med kapitalskydd.

Effektivare utnyttjande av vatten högt på agendan

Tisdagen den 12 januari 2016
Jorden är till sjuttio procent täckt av vatten. Ändå är bristen på vatten ett av de största hoten i framtiden. Satsningar inom vattenrening och nya teknologier för att effektivisera utnyttjandet av befintliga vattenreserver är exempel på områden som väntas få betydande fokus.

Kapitalskyddade placeringar har tagit plats i sparaportföljen

Fredagen den 11 december 2015
2015 går snart mot sitt slut, ett år som präglats av stor osäkerhet och rekordlåga räntor. Investerare har i allt högre utsträckning sökt alternativ till traditionella tillgångar som aktier och räntor och kapitalskyddade placeringar har därför stärkt sin ställning som en naturlig del i investeringsportföljen.

Lätt att vara efterklok

Torsdagen den 12 november 2015
I tider när börsen fallit har du säkert tänkt att du gärna sparat pengar i en placering som ökar i värde om börsen stiger men som inte minskar i värde när börsen faller, eller att risken för värdeminskningen åtminstone var begränsad. Det är alltid lätt att vara efterklok men möjligheten finns att gardera sig för framtiden.

Säkra pensionen i dubbel bemärkelse

Onsdagen den 7 oktober 2015
Vill du ha mer än drygt hälften av lönen att leva på som pensionär måste du ha ett eget sparande till pensionen. Börserna har stigit kraftigt de senaste åren - många känner oro över utvecklingen och vill säkra sitt sparande. En lösning kan vara en kapitalskyddad pensionsanpassad placering där du följer med på uppgången men slipper nedgången.

Autocall – möjlig hög avkastning om du är redo att ta risk

Torsdagen den 17 september 2015
Vart börsen är på väg är ett evigt dilemma och därför söker en del investerare placeringsalternativ som utbetalar avkastning oavsett i vilken riktning marknaden rör sig. En annan efterfrågad egenskap är årsvisa utbetalningar av avkastning. Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann erbjuder en kombination av båda önskemålen och kan vara ett intressant komplement i placeringsportföljen om du är villig att ta risk.

Börsen orolig – ska jag våga investera?

Tisdagen den 18 augusti 2015
Stor osäkerhet råder på de finansiella marknaderna sedan Kinas centralbank beslutade att devalvera valutan. Flera av våra kunder känner oro över utvecklingen och vill reducera risken i sitt sparande, samtidigt som de inte vill gå miste om eventuella fortsatta uppgångar. Det finns en enkel lösning på problemet. Med våra kapitalskyddade placeringar kan du sova gott om nätterna trots turbulensen på marknaden eftersom risken på nedsidan är begränsad.

Så tjänar du pengar även om börsen står och stampar eller går ner

Onsdagen den 10 juni 2015
Att erhålla avkastning när börserna stiger är sällan ett problem. Utmaningen för många är istället hur man tjänar pengar om börserna står still eller till och med sjunker. Vart marknaden är på väg är ett evigt dilemma men nedan ska jag berätta om ett sätt där du slipper ta ställning; du följer med på hela uppgången men erhåller även avkastning om marknaden utvecklas sidledes eller faller.

Begränsad uppsida – vad är fördelen för kunden?

Onsdagen den 20 maj 2015
Oavsett hur mycket marknaden stiger är avkastningen för en del produkter begränsad upp till en förutbestämd nivå. Vad är fördelen för kunden undrar skeptikerna? Vi på Swedbank menar att det kan vara ett sätt att öka avkastningen. Hur en begränsning kan leda till ökad avkastning ska jag försöka förklara nedan.

Agera smart – sälj produkten i förtid!

Tisdagen den 28 april 2015
Många av Swedbanks kapitalskyddade placeringar (SPAX) har haft en fantastisk utveckling. En så pass bra utveckling att det kan vara värt att se över möjligheten att sälja produkten i förtid och därmed säkra vinsten. Vi på Swedbank bevakar dina placeringar åt dig och publicerar månatliga omplaceringsförslag.

Dags att säkra hem vinsten?

Fredagen den 13 mars 2015
Börserna har stigit kraftigt de senaste 6 åren och allt fler investerare önskar säkra hem de kursuppgångar som har varit. Samtidigt vill man inte gå miste om eventuella fortsatta uppgångar och räntenivåerna är idag på rekordlåga nivåer. Ett sätt att kombinera vinstsäkring OCH behålla exponeringen mot mer riskfyllda marknader och därmed behålla möjligheten till fortsatt god avkastning är att investera i våra kapitalskyddade placeringar (SPAX).

Du hittar fler blogginlägg från Ann Marie Karlsson i Arkivet

Alla blogginlägg


Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Dagens analyser

Dagens analyser den 19 mars Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Top 5

1 Technology +19,53%
2 Kinafond +18,55%
3 Småbolag Europa +17,42%
4 Småbolag Global +16,44%
5 Ny Teknik +15,94%
Utveckling senaste 3 månaderna.
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

  • Arbeta,
    helst heltid.
  • Dela på föräldraledigheten.
  • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
  • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Senaste bloggarna

Fler blogginlägg

Dagens rapporter

  • Filo Mining Corp.
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Graf över kursutvecklingen idag

INDEX

Danmark 0,73% 1024,01
Norge 0,49% 890,03
Finland 0,81% 4278,36
Dow Jones -0,10% 25887,38
Nasdaq 100 0,31% 7349,28
Nasdaq Comp. 0,12% 7723,95
Sverige PI 0,69% 602,53

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån 0,00% -0,03%
5 år 0,01% -0,13%
10 år 0,02% 0,49%
Euro -0,03 kr 10,45 kr
Dollar -0,03 kr 9,21 kr
Börsinformationen visas med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar