Jag har en magisterexamen inom nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan många år tillbaka arbetat inom Swedbank med varierande arbetsuppgifter.

Min önskan och förhoppning är att jag ska kunna förmedla vilket mervärde jag anser produktområdet Strukturerade Produkter erbjuder. Jag hoppas kunna översätta ibland svåra ord till ett sammanhang och sprida kunskap och information om området på ett lättillgängligt sätt. Strukturerade Produkter är ett högintressant område för många, för den försiktige investeraren men också för dig som är villig att ta risk.

Varmt välkommen till min blogg!