Strukturerade produkter är placeringar med eller utan återbetalningsskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och olika marknader. Produkterna erbjuder olika grad av risk och avkastningsmöjligheter. Min förhoppning med bloggen är att vidga kunskapen och förståelsen inom området.

Varmt välkommen till min blogg!