Det viktigaste från klimatavtalet i Paris är givetvis miljöaspekten och att det nu finns en möjlighet att hindra de katastrofala konsekvenser som en alltför stor uppvärmning av klimatet skulle få. Samtidigt kommer det att påverka förutsättningar för många branscher och öppna upp för nya intressanta affärsmöjligheter.

Att exempelvis minska användandet av fossila bränslen och övergå till förnybar energi kommer få en allt större påverkan på näringslivet och därmed aktiemarknaden. Vi har valt ut åtta bolag verksamma inom sektorerna solenergi, vindkraft och vattenhantering, sektorer med en förväntad hög tillväxt.

Utmärkande för Aktiebevis Sol, vind & vatten kupong, som har en löptid på två år, är att du erhåller en kupong på indikativt 12 procent vid löptidens slut, förutsatt att aktiekorgen ovan inte har fallit mer än indikativt 20 procent mellan start och slutdag. Det innebär att du erhåller avkastning även vid en negativ utveckling för aktiekorgen, förutsatt att den negativa utvecklingen inte är för stor.

Stiger aktiekorgen, oavsett med hur mycket eller lite erhåller du kupongen på indikativt 12 procent. Även om aktiekorgen utvecklas sidledes eller faller svagt erhåller du kupongen. Först om aktiekorgen faller mer än indikativt 20 procent under löptiden påverkas avkastningen negativt. Återbetalningsbeloppet kommer då att utgöras av nominellt belopp reducerat med hela nedgången för aktiekorgen. Därmed riskerar du att förlora delar av eller hela det placerade beloppet.

Låter det intressant? Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.

Aktuellt utbud

Trevlig helg!