Vill du ha exponering mot svenska börsen och erhålla god avkastning vid marknadsuppgång? Samtidigt kanske du känner viss oro inför framtiden på börsen? I så fall kan Bevis Nu Sverige terras falla dig i smaken. Placeringen följer det svenska indexet OMXS30 och utbetalar indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling. Dessutom erbjuder Beviset ett skydd vid nedgång ned till indikativt -50 procent. Skulle index falla mer än så kommer återbetalningsbeloppet att justeras för hela nedgången för aktieindex. Löptiden är fem år.

Öka avkastning vid uppgång
Hävstången i placeringen innebär att värdeutvecklingen förstärks jämfört med underliggande marknads utveckning. Du erhåller indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling.

Visst skydd vid nedgång
Beviset har ett väl tilltaget skydd på nedsidan och innebär att OMXS30 index kan falla med så mycket som indikativt 50 procent innan investerat belopp påverkas negativt av nedgången. Skulle index falla mer än så kommer återbetalningsbeloppet att justeras för hela nedgången för aktieindex och placeraren riskerar att förlora delar av eller hela det investerade beloppet.

Innan du gör en investering i ovan nämna produkt är det viktigt att du läser mer om villkor och risker i produktblad, faktablad, prospekt och slutliga villkor där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om avgiftsuttag, placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktieindex.

Aktuellt produktutbud

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan