Vill du ha exponering mot svenska börsen och erhålla god avkastning vid marknadsuppgång? Samtidigt kanske du känner viss oro inför framtiden på börsen? I så fall kan Bevis Nu Sverige terras falla dig i smaken. Placeringen följer det svenska indexet OMXS30 och utbetalar indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling. Dessutom erbjuder Beviset ett skydd vid nedgång ned till indikativt -50 procent. Skulle index falla mer än så kommer återbetalningsbeloppet att justeras för hela nedgången för aktieindex. Löptiden är fem år.

Öka avkastning vid uppgång
Hävstången i placeringen innebär att värdeutvecklingen förstärks jämfört med underliggande marknads utveckning. Du erhåller indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling.

Visst skydd vid nedgång
Beviset har ett väl tilltaget skydd på nedsidan och innebär att OMXS30 index kan falla med så mycket som indikativt 50 procent innan investerat belopp påverkas negativt av nedgången. Skulle index falla mer än så kommer återbetalningsbeloppet att justeras för hela nedgången för aktieindex och placeraren riskerar att förlora delar av eller hela det investerade beloppet.

Innan du gör en investering i ovan nämna produkt är det viktigt att du läser mer om villkor och risker i produktblad, faktablad, prospekt och slutliga villkor där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om avgiftsuttag, placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktieindex.

Aktuellt produktutbud

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan