Många är bekanta med försäkringar och dess positiva effekt om olyckan skulle vara framme och ser det som en självklarhet att försäkra såväl hus som bil. På liknande sätt kan du försäkra delar av dina investerade pengar vid marknadsnedgång utan att ge avkall på möjligheten till avkastning om marknaden istället stiger.

Derivatmarknaden har utvecklats av olika anledningar, bland annat för att undvika risken att förlora pengar om aktier vi investerat i faller i värde. Marknaden för derivat omfattar bland annat termins- och optionsmarknaden och har en lång historia där det initiala syftet var att få en jämnare prisutveckling på jordbruksprodukter mellan skördeperioderna. Rena termins- och optionsbörser växte fram i slutet av 1800-talet men först under 1970-talet utvecklades derivatmarknaden på det finansiella området.

Idag finns olika sätt för dig som investerare att ta del av derivatmarknaden och Swedbanks återbetalningsskyddade SPAX är ett. I likhet med en försäkring finns möjlighet att skydda investerade pengar om marknaden faller. SPAX innebär att du redan vid investeringstillfället vet vilket lägsta belopp som kommer att utbetalas vid placeringens förfall, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli. Återbetalningsskyddet kombineras med möjligheten att ta del av marknadens uppgång, hur stor del av marknadens uppgång du får del av varierar mellan olika SPAX. Kombinationen innebär därmed att du kan sänka risken i ditt sparande med fortsatt god avkastningspotential.

Låter det intressant? Läs mer om villkor och risker i produktblad, faktablad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkterna finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående marknader.

Aktuellt utbud

Trevlig kväll!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan