Nyemission innebär att bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för att få in nytt kapital till bolaget. Vid nyemissionen påbörjas den så kallade teckningsperioden, där bolaget skickar ut information till befintliga aktieägare och allmänheten om att man kan teckna fler aktier i företaget.

Befintliga aktieägare får då så kallade teckningsrätter i förhållande till antalet aktier som de äger på avstämningsdagen (hur många rätter man får varierar mellan olika emissioner). Teckningsrätten ger aktieägaren rätt att teckna nya aktier till ett förutbestämt pris – det kan krävas mer än en teckningsrätt för att få teckna en aktie, allt beroende på vad som framgår av emissionsvillkoren som publiceras på bolagets hemsida.

Teckningsrätten kan liknas vid en option med mycket kort löptid. Denna rätt handlas också separat på börsen under teckningsperioden vilket gör att vem som helst kan köpa dessa rätter för att sedan teckna aktier. Något krav på att äga aktien innan emissionen finns alltså inte. Teckningsrättens pris beror också på hur kursen utvecklar sig under handelsperioden och det kan förekomma stora kurssvängningar.

Viktigt att agera med teckningsrätter


Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto.
B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Om du inte agerar enligt något av alternativen ovan kommer dina teckningsrätter att förfalla värdelösa när teckningsperioden är slut. Det finns ingen möjlighet att få ut ditt eventuella värde i efterhand och det är därför mycket viktigt att bevaka detta samt att vara aktiv i besluten.

Enkelt att få hjälp


Har du frågor kring ovan är du varmt välkommen att ringa oss! Du når oss på telefonnummer: 0771221122, menyval spara.

Om du inte har tjänsten för att ringa till telefonbanken kommer du igång på fyra enkla steg:

1. Logga in i internetbanken
2. Klicka på ”Övriga tjänster” i vänstermarginalen
3. Klicka sedan på ”Telefonbanken”
4. Välj sedan att aktivera ”Självbetjäning och Personlig service”

Sådär! Nu kan du ringa in till 0771-221122 och identifiera dig med ditt mobila BankID.

Som sparbankskund kontaktar du din sparbanks telefonbank eller ditt lokala kontor för att få veta vilka möjligheter som finns.

Mer om nyemissioner


Du kan läsa mer om nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar via länken nedan

Prospekt, nyemissioner och börsnoteringar

Du hittar även aktuella emissioner av aktier som erbjuds av Swedbank och Sparbankerna i internetbanken, spara, översikt.

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan