Europeiska bankaktier har haft det motigt även efter finanskrisen och handlas till låg värdering. Bevis Nu Europa Bank Kupong har en löptid på 1,5 år och koppling till ett aktieindex bestående av banker med ursprung från de länder som ingår i valutaunionen EMU. Utmärkande för placeringen är att du får avkastning även vid sidledes eller svagt fallande marknad.

Så länge aktieindex på slutdagen inte har gått ned mer än indikativt 25 procent jämfört med startdagen utbetalas på återbetalningsdagen en kupong på indikativt 13 procent samt nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften. Det innebär att du även får avkastning om aktieindex faller, förutsatt att fallet inte är för stort.

Först om aktieindex på slutdagen fallit mer än indikativt 25 procent jämfört med startdagen kommer nominellt belopp att reduceras med index negativa utveckling och förvaltningsavgiften. Du som placerare riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade beloppet.

Är du villig att ta risk, önskar möjlighet till avkastning även i ett mindre gynnsamt marknadsklimat och inte tror att det är sannolikt att index ska falla mer än indikativt 25 procent på 1,5 år kan Bevis Nu Europa Bank Kupong vara en placering i din smak.

Innan du gör en investering i ovan nämna produkt är det viktigt att du läser mer om villkor och risker i produktblad, faktablad och slutliga villkor där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktieindex.

Aktuellt produktutbud

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan