Många år av börsuppgångar och risken att uppgångarna i all evig framtid inte håller i sig gör kanske att frågan hur du kan få avkastning även mindre gynnsamma marknadslägen känns allt mer angeläget? Går det att få avkastning även om börsen faller? Svaret på frågan är JA, med Bevis Nu Sverige WinWin ges du möjlighet till avkastning vid nedgång utan att ge avkall på avkastningen vid uppgång.

Bevis Nu Sverige WinWin följer utvecklingen i det svenska indexet OMXS30 Index och har en löptid på fem år.

Hävstång vid uppgång


Om index utvecklas positivt fram till slutdagen jämfört med startdagen får du del av indikativt 1,8 gånger uppgången reducerat med avgiften.

Avkastning vid nedgång


Om utvecklingen från startdag till slutdag är negativ, mellan noll och indikativt -30 procent, ger placeringen en positiv utbetalning som motsvarar index nedgång reducerat med avgiften. Du erhåller därmed avkastning även när marknaden faller.

Om utvecklingen är sämre än indikativt -30 procent kommer nominellt belopp reduceras med hela nedgången samt med avgiften. Du kan därmed förlora delar av eller hela det investerade beloppet.

Det bör observeras att prissättningen på andrahandsmarknaden inte är följsam med utvecklingen för underliggande index varför du ska vara beredd att hålla produkten under hela löptiden.

Eftertraktad kombination


För dig som är positiv eller svagt negativ till den svenska börsen de kommande fem åren och är beredd att ta risk kan det här vara en placering i din smak. Du får en rejäl hävstång vid uppgång i kombination med möjlighet till avkastning vid nedgång, en uppskattad kombination av många.

Låter det intressant? Läs mer om villkor och risker i produktblad, faktablad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktieindex.

Aktuellt utbud

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan