Andelen aktier har ökat i sparaportföljer vilket har visat sig varit en god affär de senaste åren eftersom aktiemarknaderna generellt sett utvecklats starkt. Samtidigt innebär större andel aktier också ett större risktagande. Är det dags att sänka risken och vet du i så fall hur du går tillväga?

Inget av de stora partierna i gårdagens brittiska parlamentsval fick egen majoritet och svåra förhandlingar är att vänta. Den politiska risken är dock långt ifrån den enda. Mot bakgrund av bland annat de senaste årens börsuppgångar är det allt fler som önskar sänka risken i sitt sparande men långt ifrån alla känner till vilka investeringsmöjligheter som finns.

Ett sätt att minska risken i sitt sparande utan att gå miste om eventuella fortsatta börsuppgångar är att investera delar av kapitalet i Swedbanks kapitalskyddade placeringar SPAX. Här ges du möjlighet att följa med uppgången på en marknad du har en positiv tilltro till i kombination med skydd vid börsnedgång. Du vet redan vid investeringstillfället vilket lägsta belopp som kommer att utbetalas på återbetalningsdagen tack vare de eftertraktade kapitalskyddet.

Läs mer om Swedbanks kapitalskyddade placeringar


Trevlig helg!