Marknadsrörelser ger en mängd olika affärsmöjligheter. För att ta tillvara på de olika utvecklingsscenarior som kontinuerligt uppstår på marknaden erbjuds löpande ett antal Strukturerade produkter där varje placering är unik. En del produkter erbjuder återbetalningsskydd i kombination med exponering mot intressanta teman medan andra produkter erbjuder rejäl hävstång vid uppgång eller till och med avkastning om marknaden står stilla eller faller.

Intressanta teman
Plastavfall är ett globalt problem. Bolag, inom alla branscher, som är tidigt ute med en cirkulär användning av plast väntas få konkurrensfördelar enligt en hållbarhetsrapport från Kepler-Cheuvreux. SPAX Nu Recycle är ett exempel på en återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag som bedöms hantera omställningen bra.

Avkastning även i sämre börsklimat
En del investerare börjar titta närmare på hur avkastningen i portföljen ser ut om börsen framöver skulle utvecklas mindre gynnsamt. För att möjliggöra avkastning även i ett sämre börsklimat erbjuder vi Bevis Nu Europa Bank kupong som utbetalar en kupong på indikativt 13 procent, förutsatt att underliggande marknad inte faller mer än indikativt 25 procent under löptiden som är 1,5 år. Underliggande marknad är ett kapitalviktat aktieindex bestående av banker med ursprung från de länder som ingår i valutaunionen EMU.

Rejäl hävstång vid uppgång
Har du istället önskan att erhålla extra skjuts vid en marknadsuppgång samtidigt som du kanske känner viss oro inför framtiden på börsen? I så fall kan Bevis Nu Sverige terrass falla dig i smaken. Placeringen följer det svenska indexet OMXS30 och utbetalar indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling. Dessutom erbjuder Beviset ett skydd vid nedgång ned till indikativt -50 procent. Löptiden är fem år.

Ovan produkter är exempel på affärsmöjligheter som kanske kan vara intressant för dig. Att tajma marknaden och att investera i rätt produkt vid rätt tillfälle är givetvis en mycket svår uppgift. Tajminingen har visat sig ha en enorm stor påverkan på avkastningen men problemet är att ingen med säkerhet vet om marknaden ska gå upp eller ner. Långsiktigt sparande och en väldiversifierad sparaportfölj med olika sparaprodukter som erbjuder en rad olika egenskaper och avkastningsstrukturer kopplade till olika tillgångsslag, geografi och löptid kan därför skapa goda förutsättningar för en bra avkastning över tid.

Innan du gör en investering i en strukturerad produkt är det viktigt att du läser mer om villkor och risker i produktblad, faktablad, prospekt och slutliga villkor där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om avgiftsuttag, placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för underliggande marknad.

Aktuellt produktutbud

Trevlig sommar!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan