Vi strävar alla efter att få så hög avkastning som möjligt given en specifik risk. Många av oss har placerat kapitalet i olika sparaprodukter som möjliggör en bra avkastning när börserna stiger. Eftersom börserna de senaste åren har stigit har dessa placeringar därmed gett en god avkastning.

En berättigad fråga att ställa sig är hur avkastningen i sparaportföljen kommer att se ut om börserna framöver inte fortsätter att stiga? Vad händer om börsen utvecklas sidledes eller till och med faller? Finns det sparaprodukter som ger avkastning även i dessa marknadslägen och vet du i så fall vilka?

Ett smakprov på en av våra produkter som utbetalar avkastning även om börsen utvecklas sidledes eller till och med faller är Swedbanks Aktiebevis Europa bank kupong.

Aktiebevis Europa bank kupong
Placeringen har en löptid på endast ett år och är kopplad till ett europeisk bankindex. En kupong på indikativt 6 procent utbetalas vid löptidens slut om index utvecklas positivt, sidledes eller till och med faller. Index kan falla med så mycket som indikativt 25 procent utan att avkastningen påverkas negativt. Först om index faller mer än så går avkastningen förlorad och placerat belopp sjunker med motsvarande index negativa utveckling.

Innan du gör en investering bör du ta del av produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående index. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.

Aktuella produkter

Trevlig helg!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan