Individuellt pensionssparande, IPS, är ett bundet pensionssparande och numera endast ett sparalternativ för dig som är näringsidkare med inkomst från aktiv näringsverksamhet eller för dig som helt saknar tjänstepension i din anställning.

Undvik dubbelbeskattning


För övriga sparare är det inte längre förmånligt att sätta in mer pengar i sin IPS eftersom det sedan den 1 januari 2016 inte längre går att göra skatteavdrag. Att fortsätta spara inom IPS innebär att du blir dubbelbeskattad eftersom du inte längre får göra avdrag för det belopp du sätter in, men ändå får betala inkomstskatt på beloppet när du tar ut din pension.

Hör du till dem som får göra avdrag?


Om du är näringsidkare med inkomst från aktiv näringsverksamhet eller om du helt saknar tjänstepension i din anställning får du göra avdrag i deklarationen. Rätten att göra avdrag motsvarar 35 procent av anställningsinkomsten respektive inkomsten av näringsverksamheten upp till 10 prisbasbelopp. Du väljer själv hur du vill placera dina pengar inom IPS och det finns ett brett utbud av fonder och aktier att välja mellan.

Utbetalning i förtid


IPS innebär att sparandet är bundet och utbetalningar från kontot får tidigast börja vid 55 års ålder och pågå under minst 5 år. Om du önskar ta ut pengar tidigare än vid 55 års ålder gäller följande: Du får avsluta ditt IPS-konto i förtid om behållningen på kontot uppgår till högst ett prisbasbelopp (47 600 kr för 2021) utan att Skatteverket behöver lämna något godkännande. Uppgår behållningen till ett högre värde går det att söka dispens hos skatteverket för att ta ut en del eller allt som ett engångsbelopp. För att få dispens krävs det dock att personen är på obestånd och genom en utbetalning kan få varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl.

Enkelt att få hjälp


Vill du ha hjälp eller någon att bolla dina frågor och funderingar om pensionen med är du varmt välkommen att ringa en av våra licensierade rådgivare helt kostnadsfritt! Du når oss på telefonnummer: 0771221122, menyval spara. Givetvis kan du också besöka ditt bankkontor för frågor.

Om du inte har tjänsten för att ringa till telefonbanken kommer du igång på fyra enkla steg:

1. Logga in i internetbanken
2. Klicka på ”Övriga tjänster” i vänstermarginalen
3. Klicka sedan på ”Telefonbanken”
4. Välj sedan att aktivera ”Självbetjäning och Personlig service”

Sådär! Nu kan du ringa in till 0771-221122 och identifiera dig med ditt mobila BankID.

Som sparbankskund kontaktar du din sparbanks telefonbank eller ditt lokala kontor för att få veta vilka möjligheter som finns.

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan