Hur ser din avkastning ut om börsen utvecklas sidledes eller faller? Svaren på frågorna känns för många investerare mindre lustfyllda men det kan vara hög tid att fundera kring detta, särskilt med anledning av de många år av börsuppgångar vi har bakom oss. Glädjande nog finns det placeringsalternativ som ger avkastning även i mindre gynnsamma marknadslägen.

Just nu erbjuder vi Aktiebevis Sverige kupong som utbetalar avkastning även om marknaden inte stiger. Utmärkande för placeringen är att du också får avkastning om marknaden utvecklas sidledes eller till och med faller svagt.

Löptiden för placeringen är 1,5 år och beviset följer utvecklingen för en aktiekorg med åtta svenska välkända bolag. Förutsatt att aktiekorgen inte faller med mer än indikativt 20 procent från startdag till slutdag utbetalas en kupong på indikativt 8,5 procent på återbetalningsdagen. Det innebär att du även får avkastning om aktiekorgen faller, förutsatt att fallet inte är för stort. Se bilden nedan som visar utbetalning vid förfall vid olika marknadsutveckling för aktiekorgen.

Bild

Först om aktiekorgen faller med mer än indikativt 20 procent från startdag till slutdag uteblir avkastningen. Istället kommer ditt investerade nominella belopp att reduceras med aktiekorgens negativa utveckling.

Vi har studerat det historiska utfallet vid förfall om du hade investerat i Aktiebevis Sverige kupong varje dag sedan 2002. Glädjande kan konstateras att beviset hade utbetalat kupong tillsammans med nominellt belopp i 90 procent av fallen. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon prognos eller garanti för framtida utveckling.

Läs mer om Aktiebevis Sverige kupong i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg.

Aktuellt utbud

Trevlig helg!