Svagare ekonomisk statistik och tuffa jämförelsetal för vinsterna 2019 skapar motvind för optimism. Samtidigt är Swedbanks förväntansbild att stämningsläget på börsen förändras en liten bit längre fram och då finns överraskningspotentialen, utifrån marknadens perspektiv, snarare på den positiva än den negativa sidan.

Många konjunkturkänsliga bolag har fallit kraftigt i värde det senaste året. I bilden nedan ser vi indexerad kursutveckling för sex svenska industribolag, där alla bolagen har rekommendationen ”Köp” från Swedbanks aktieanalytiker. Som bilden visar har bolagen, i olika grad, fallit i värde det senaste året, för vissa bolag har fallet varit kraftigt.

Bild

Vi anser att investerare är för negativa till många konjunkturkänsliga bolag och att värderingen fallit för mycket för många av dessa bolag. Vi har därför skräddarsytt en placering med ovan nämnda bolag på ett sätt som möjliggör riktigt bra avkastning vid måttlig uppgång samt visst skydd vid nedgång.

Extra skjuts vid måttlig uppgång
En rimlig förväntan är att bolagskorgen kommer stiga relativt måttligt under löptiden på cirka nio månader. Vi har därför valt att begränsa uppsidan till fem procent för att istället kunna maximera uppgången du får del av upp till den nivån. Du får därmed del av hela indikativt 3,5 gånger uppgången upp till fem procent. Den maximala utbetalningen utöver nominellt belopp placeringen kan ge på nio månader, är därmed indikativt 17,5 procent reducerat med avgift.

Visst skydd vid nedgång
Om aktiekorgen faller får du tillbaka nominellt belopp minus avgift, förutsatt att fallet inte är större än indikativt 15 procent. Faller aktiekorgen mer än indikativt 15 procent, från startdag till slutdag, så kommer återbetalningsbeloppet att utgöras av nominellt belopp reducerat med hela aktiekorgens nedgång och avgiften. Du riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade beloppet.

Företagen i det aktuella Beviset är generellt mycket beroende av internationell konjunktur och efterfrågan. Ett handelsavtal mellan USA och Kina, som Swedbank förväntar ska komma på plats, är exempel på vad som kan ändra på stämningsläget och därmed sannolikt påverka bolagen positivt.

För dig som är villig att ta risk, har en förväntan att bolagen kan komma att stiga kommande nio månader och önskar rejäl skjuts vid måttlig uppgång i kombination med visst skydd på nedsidan kan det här vara en placering i din smak.

Innan du gör en investering i ovan nämna produkt är det viktigt att du läser mer om villkor och risker i produktblad, faktablad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktier.

Aktuellt utbud

Trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan