När vi sparar pengar till pensionen skräms vi lätt av tanken på att förlora delar av det sparade kapitalet och vilka konsekvenser det skulle få för oss när vi väl har uppnått pensionsåldern och behöver pengarna som allra bäst. Samtidigt vet vi att sparande på ett tryggt bankkonto bara ger en försumbar avkastning, om någon avkastning över huvud taget.

Ett perfekt sparande till pensionen skulle därför vara en placering som ger möjlighet att följa med på börsernas uppgångar utan att behöva vara exponerad mot risken om börsen skulle falla. Swedbanks kapitalskyddade produkter SPAX erbjuder dessa egenskaper och passar därför utmärkt som ett placeringsalternativ till pensionssparandet.

Varför pensionsspara i SPAX?
SPAX är ett tryggt sparande utan att du för den skull behöver ge avkall på avkastningen. Du ges möjlighet att spara i riskfyllda tillgångar med flytvästen på.

- Enligt Swedbanks analys ser vi en långsiktig framtida positiv avkastning på börsen. Med SPAX följer du med på uppgången.

- Samtidigt vet vi att börsen svänger kraftigt under enskilda år med ibland kraftiga förluster som följd. Med SPAX behöver du aldrig oroa dig för om eller när börsen ska falla. Du vet nämligen på förhand vilket lägsta belopp som på slutdagen återbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.

- Många kunder önskar minska risken i sitt pensionssparande utan att ge avkall på avkastningen. Med SPAX minskar du risken men bibehåller den höga avkastningspotentialen.

Upptäck ett tryggt och hållbart pensionssparande – SPAX Hållbar horisont
Med ditt val av sparande har du möjlighet att påverka framtiden både för dig själv och för andra människor. SPAX Hållbar horisont passar för dig som vill ha en etisk och hållbar placering där dina pengar kan växa under lång tid – utan att du behöver oroa dig för fallande aktiekurser.

Du har goda chanser till avkastning, samtidigt som du tar en låg risk
Du kan välja mellan två olika alternativ:

Bas – om du behåller placeringen under hela löptiden får du tillbaka minst det belopp du har placerat. Samtidigt har du möjlighet till en bra avkastning, om marknaden som din placering är knuten till går bra.

Max – ger möjlighet till en högre avkastning om marknaden stiger mot att du betalar en viss överkurs, som inte är kapitalskyddad och därmed kan gå förlorad. Tryggheten är att du vet vilket belopp du minst får tillbaka, oavsett hur marknaden går, förutsatt att du behåller placeringen under hela löptiden.

Låter det intressant? Läs mer om SPAX Hållbar horisont och övriga SPAX och Bevis på hemsidan:

Aktuellt utbud

Trevlig dag!