Börserna har stigit kraftigt de senaste åren och allt fler börjar känna oro för om och när börserna ska börja falla. Samtidigt vill man inte positionera sig på ett sätt som gör att man går miste om eventuella fortsatta uppgångar. Mot bakgrund av den evigt svåra frågeställningen vart börsen ska ta vägen har vi tagit fram en placering där du slipper ta ställning. Produkten är kopplad till den svenska börsen och ger avkastning i nästan alla lägen; vid en uppgående, sidledes eller till och med fallande börs, förutsatt att fallet inte blir för stort.

Aktiebevis Kupong Sverige

"Bild

Börsen går upp eller sidledes
Om börsen går upp eller sidledes erhåller du det högsta av uppgången och en kupong på indikativt 16 procent. Det innebär att om börsen endast stiger med fem procent erhåller du den indikativa kupongen på 16 procent. Om börsen istället går upp mer – till exempel 40 procent – erhåller du hela uppgången. Således behöver du inte ge avkall på avkastningen vid en kraftigt stigande marknad men erhåller högre avkastning jämfört med marknadsuppgång om utvecklingen är svagt stigande eller till och med sidledes.

Börsen går ner
Om börsen går ned erhåller du kupongen på indikativt 16 procent, förutsatt att börsen inte faller mer än indikativt 25 procent. Det innebär att du erhåller avkastning även om marknaden faller. Först om börsen faller mer än indikativt 25 procent förlorar du delar av det satsade kapitalet.

Placeringen kan således vara intressant för dig som tror på en stigande, sidledes eller svagt fallande aktiemarknad. Förväntar du dig kraftiga börsnedgångar bör du se dig om efter andra alternativ.

Låter det intressant? För mer information om Aktiebevis Kupong Sverige och andra aktuella Bevis och SPAX, se hemsidan.
Aktuellt produktutbud

Ha en fortsatt trevlig dag!

Läs fler blogginlägg av Ann Marie Karlsson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan