De rekordlåga styrräntorna i stora delar av världen har både positiva och negativa effekter för hushållen. Många gläds över billiga lån och mer pengar att spendera medan andra förtvivlat söker högre ränta på sina sparkonton.

Just nu erbjuder vi en courtagefri kapitalskyddad placering med namn SPAX Världen hållbar. BAS-alternativet innebär att du får möjlighet att ta del av så mycket som indikativt 75 procent av uppgången för en aktiekorg med global räckvidd utan att riskera ditt investerade kapital. Du vet redan vid investeringstillfället att hela ditt investerade kapital kommer att betalas tillbaka på återbetalningsdagen, oavsett utveckling för aktiekorgen.

Men många tänker fortfarande inte på SPAX som ett alternativ till långsiktigt kontosparande. Det är synd eftersom de går miste om chans till bra avkastning på sina pengar placerade i den trygga delen i portföljen.

Läs mer om SPAX Världen hållbar och hur du kan öka avkastningspotentialen i ditt trygga sparande här:

Aktuellt utbud

Trevlig helg!