Sedan oktober har den svenska börsen gått ner ca 13 % och då är det lätt att det kortsiktiga perspektivet tar över. Det är då man behöver påminnas om möjligheterna som gjorde att man valde börsen. Man ska också påminna sig om att det kapital man valt att placera i aktiemarknaden ska ha ett långsiktigt perspektiv och stämmer det ska man sitta still i båten. De senaste 50 åren har vi sett 11 större nedgångar men två år av tre har börsen givit
positiv avkastning.


Bild

Att försöka tajma tidpunkt när man ska gå in och ur börsen är en mer eller mindre en omöjlig uppgift och man ska komma ihåg att det kostar att vara ur marknaden också med placeringar som är långsiktiga. Har man missat de 30 bästa börsdagarna under 20 år har man tappat all avkastning. Och de bästa börsdagarna brukar ofta vara direkt efter en kraftig nedgång vilket gör det svårt att hinna tillbaka in. Är man långsiktig har även en engångplacering gjord på ”toppen” precis före en nedgång blivit en bättre placering än om man väntat och aldrig kommit in i aktiemarknaden.

Så hanterar du en stökig börs
Pilotskola för förvaltare
Bild

Som exempel kan vi titta på en placering på 100 000 kronor i vår Sverigefond gjord 30 juni 2007 precis innan finanskrisen då börsen sedan föll med 57 %. Den placeringen är idag värd ca 67 000 kronor mer än om man valt en riskfri ränteplacering. Så har du långsiktigt kapital idag som inte är placerat på börsen så ska man inte vänta om man vill få bättre avkastning, utan våga gå in. Men ett gott råd i ett osäkert börsläge såsom detta är att sprida riskerna på större engångsplaceringar genom att fördela insättningarna i tid några månader framåt. Och när det gäller vanligt månadssparande är det snarare positivt att starta i en nedgång än tvärtom. Så istället för att avsluta sitt sparande mot bakgrund av att man blir orolig bör man definitivt fortsätta och har man råd varför inte höja det?!

Ska man alltid sitta still i båten då? Ja, för det mesta är det en bra idé om orsaken till att man vill sälja är att börsen faller. Men det kan samtidigt vara ett tillfälle och se över sina placeringar och stämma av just långsiktigheten. De placeringar jag har eller inte har i aktiemarknaden, stämmer de fortfarande överens med de syften, tid- och riskpreferenser jag har idag? De kan säkert ha förändrats och leda till att man behöver placera om både utifrån vinsthemtagningar och/eller ändrade tankar och förutsättningar i ekonomin. Det i sin tur avgör om man ska sitta still i båten, sälja eller köpa på börsen just nu.

Läs fler blogginlägg av Marie Larsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan