Hoten mot fastighetsmarknaden
Uppgångar i fastighetsmarknaden är ofta ganska långa och gradvisa. Krascherna är kortare men tyvärr mer våldsamma. I Di gör Johanna Jeansson en genomgång av fastighetsmarknaderna i ett antal länder där marknaden har kraschat och undersöker om det finns några gemensamma nämnare bland olika typer av ekonomiska mått för dessa länder. Därefter ser hon hur Sverige ligger till på dessa parametrar.

Ett antal mått ratas men det som Danmark, Irland, Nederländerna, Spanien och USA hade gemensamt perioden innan deras respektive fastighetskriser var en kraftigt ökande kredittillväxt, ett sjunkande sparande, att räntan hade stigit under ett eller två år från en botten och att länderna såg en byggboom.

Ser man till dagsläget i Sverige prickar vi in vissa av dessa indikatorer på en förestående nedgång men inte andra. Det som överensstämmer är att vi har en kraftig kredittillväxt och den växer långt snabbare än BNP. Dessutom har vi för tillfället en byggboom vilket brukar vara ett tecken på att man är i slutet av en fastighetscykel. Däremot uppvisar Sverige en hyfsad och stigande sparkvot så där ligger vi bättre till. De svenska statsräntorna kan dessutom knappast sägas ha gått upp i någon högre mån. Möjligen kan man dock skymta att vi håller på och få en urbottning.

Bästa handelsbolaget
För att välja ut veckans aktie i Di gör Mikael Vilenius en jämförelse mellan börsens noterade handelsbolag; Lagercrantz, Addtech, Indutrade och OEM. De är alla att anse som succébolag men sammantagna utfallet av sammanställandet av Di är att Lagercrantz stoltserar som vinnare.

Affärsmodellerna är ganska lika där man äger en stor mängd fristående och förhållandevis små dotterbolag. Samtidigt som dessa är självständiga matchas dotterbolagen mot varandra för att hitta best practice och kapital poolas uppåt i koncernen för att användas till att köpa nya verksamheter vilka läggs till portföljen av dotterbolag. De rörelsedrivande delarna kombinerar en handelsbolagsverksamhet där man importerar en extern utländsk tillverkares produkter och säljer dessa i Sverige, med en växande del tillverkning av egna produkter som istället exporteras globalt.

Det faktum att de köpta bolagen får fortsätta att vara intakta och personalen får vara kvar är ett väldigt starkt argument till att dessa fyra handelsbolag kan köpa lönsamma och kapitalsnåla verksamheter till ofta väldigt låga priser. Den tidigare ägaren har generellt byggt upp bolaget och vill hellre se sin ögonsten orörd än att krama ut sista kronan när denne säljer.

Ser man till de nyckeltal som bolagen levererar är de väldigt imponerande och bolagen presterar också ganska lika siffror. Den genomsnittliga bruttomarginalen för dessa fyra bolag är nästan 35%, avkastningen på rörelsekapitalet är formidabla 48% och tillväxttakten dessutom ofta förhållandevis god.

För den här typen av bolag får man dock betala upp. Det genomsnittliga PE-talet på 2017 års förväntade vinst är nära 23. Därmed är de inga fyndköp på kort sikt men på lång sikt håller vi med om att det här är bolag som kommer växa sina vinster i god takt och därmed är värda sina värderingsmultiplar. Vi har neutral rekommendation på Indutrade men det är ett bolag vi tycker väldigt bra om.

För övrigt förundras vi över det erbjudande som 700 bostadsrättsinnhavare i Täby fått. Om SSM får lov att gräva ner bostadsrättsföreningens parkeringsplats under marken och på ytan istället uppföra en 315 meter skyskrapa med bostäder så erbjuds medlemmarna en miljon kronor per person och gratis boende i tio år. Som jämförelse är Turning Torso i Malmö 190 meter hög. Spektakulära skyskrapor har historiskt varit ett tecken på konjunkturtoppen – så även nu?