Den amerikanska småbolagsbarometern presenteras av NFIB som står för ”Americas small and independent businesses”

NFIB har cirka 325 000 medlemmar över hela USA och fångar därmed upp snabba rörelser i den lokala ekonomin. De genomför en undersökning som bygger på vad ägare av små oberoende affärsrörelser tycker och tänker om tillvaron.

Den senaste enkäten satte ett nytt rekord. Indexet nådde den högsta nivån (108.8) i barometerns 45-åriga historia. Det tidigare rekordet var vid 1983 då Reagan var president och studerar vi några av delkomponenterna sticker några av dessa ut där de vittnar om en fortsatt stark ekonomi i USA. NFIB pekar på Trump´s ekonomiska politik som en viktig förklaring

Enkäten för augusti visar på
- Nya rekord i planer att skapa nya jobb men också i antalet lediga tjänster.

- Andelen företagsledare som anser att det är ett bra tillfälle att expandera kom in på den tidigare alla tiders högsta nivå från i maj

- Lagerinvesteringar var på den starkaste nivån sedan 2005 och nivån på de allmänna investeringsplanerna är på den högsta nivån sedan 2007

Den sista punkten är mycket viktig. I rådande konjunkturcykel har investeringarna inte riktigt tagit fart, trots att kapacitetsutnyttjandet varit relativt högt där även kostnaden för att investera varit låg. Skulle investeringarna komma igång skulle det i slutändan sannolikt innebära ökad tillväxt i ekonomin som resulterar i en längre konjunktur- och börscykel.

VDn för NFIB - J.Duggan säger att ”den väldigt starka augustibarometern visar på vad jag hör varje dag från småföretagare – den verksamheten blomstrar. När skattereglerna och regleringarna förändrades, gjorde det avtryck på småföretagens planer och förväntningar. ”Vi ser nu de konkreta resultaten av dessa planer, eftersom småföretagen rapporterar rekordhöga nivåer av ökad försäljning, investeringar, intäkter och anställning
.
Sammantaget växer bilden fram att den amerikanska ekonomin är stark och att en exponering mot USA i dagsläget ger de bästa förutsättningarna att dra nytta av de goda möjligheterna till bra vinstutveckling hos bolagen. Den amerikanska marknaden har en större potential att växa med vinsterna, vilket vi ser som den primära drivkraften för aktiemarknaden framöver. Detta tillsammans med makroutvecklingen, skattepaketet och inte minst småbolagsbarometerns optimism vittnar om en mycket god tillvaro för USA, vilket vi i slutändan anser bör återspeglas i amerikansk aktiemarknad.

Bild

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg