Förutom sol och stigande värme så är våren förknippad med utdelningar. Aktiers direktavkastning är ett sätt för sparare att ta del av företagens vinster och en hög utdelning är ett attraktivt argument för att äga en specifik aktie.

För två veckor sedan frågade vi även er läsare i veckans fråga om aktier i högutdelande bolag är att föredra. Hela två av tre läsare har en portfölj med högutdelande bolag eller älskar när utdelningen trillar in på depån.

Aggregerat ligger nu direktavkastningen kring 3,5-4% på stockholmsbörsen vilket är klart attraktivt som en del av ens totalavkastning. Med tanke på att bolagens vinster har utvecklats väl det senaste året är det förhållandevis relativt låg risk i denna specifika avkastning.

Vill man botanisera och börja bygga upp en portfölj med utdelningsaktier så kan jag tipsa om inspirationsfliken i Aktiellt där man som sparare kan söka bland aktier med hög förväntad utdelning.

För att underlätta lite kring frågan, när bolagen delar ut så kan ni hitta den informationen här. Kalendern är sorterad på datum då utdelningen skiljs från aktien och vill man istället ha en kalender sorterad på bolag kan man finna den här. Viktigt att påpeka är att vill man som sparare ta del av utdelningen måste man köpa aktien senast handelsdagen innan utdelningen avskiljs från aktien.

Glad utdelningsjakt! Hoppas kalendern kommer till nytta..

Utdelningskalender sorterad på datum

Utdelningskalender sorterad på bolag

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan