För några dagar sedan läste jag en marknadskommentar av Goldman Sachs aktiestrateg. Han nämnde i kommentaren att en av de vanligaste frågorna kunder ställer till honom är; När tar rådande rally slut? Rent spontant är det sannolikt en fråga många ställer till sig själv och till andra.

Här är det främst den amerikanska marknaden och S&P500 det handlar om. Utvecklingen på världens viktigaste aktiemarknad ger såklart eko världen över varpå den är viktig att studera och ta intryck ifrån, även om nu man som investerare till exempel bara köper svenska aktier.

Jag kan förstå att frågan ställs då S&P500 under året har, trots skall om tex. väldigt hög värdering, utvecklats starkt. Vid hela 52 tillfällen har indexet under 2017 noterat en ny alla-tiders-högsta-notering. Sett sedan finanskrisen börjar uppgången närma sig 300% och nio år i längd, men då indexet kontinuerligt noterat nya högsta noteringar är det ur ett trendande perspektiv svårt att tolka detta negativt. Det är en stark signal om att sentimentet förnärvarande är efterfrågestyrt.


Antal nya ”allra-tiders-högsta” noteringar S&P500
Bild

Så när tar rallyt slut? Finns det ett bra svar?

Det enkla svaret på detta är både ja och nej. Ingen kan förutspå framtiden och när det kommer till aktiemarknaden så handlar det mycket om psykologi, sentiment och förväntningar. En positiv trend kan pågå i flera år och det är större sannolikhet att den fortsätter i rådande riktning, snarare än att den vänder och startar en ny negativ trend. Samma sak gäller det omvända även om negativa trender generellt tenderar att vara kortare i tid. Trendförändringar är allt som oftast trögrörliga i sin natur och är mer av en process där dynamiken i utbud och efterfrågan förändras. Denna dynamik är i sin tur är drivet av mänskliga karaktärsdrag såsom rädsla och girighet.

Med detta sagt så vill jag påstå att en klassisk trendanalys är ett viktigt verktyg för att avgöra om ett rally är på väg att ta slut eller inte. En förändring i rådande trendstruktur indikerar att dynamiken i utbud och efterfrågan ändrats och en trendvändning kan vara förestående i närtid. Med en trendanalys ökar sannolikheten för att du som investerare träffar rätt gällande att identifiera större toppar och bottnar.

I dagsläget är det svårt att ifrågasätta trenden eller styrkan i densamma. Marknadsbredden, dvs hur många aktier som är med och bidrar till uppgången ser även den hälsosam ut. Aktier som kumulativt stiger minus aktier som går ned befinner sig i en stadig positiv trend

Bloombergs kumulativa ”stigande – sjunkande” index för S&P500
Bild

Rent tekniskt befinner sig S&P500 i en stabilt stigande trendstruktur där närmaste tekniska motstånd är lokaliserat vid 2580, 2620 och 2660. Strukturellt viktiga stöd är lokaliserat vid 2475-2500 följt av 2400-2417.

S&P500
Bild

Avsaknaden av rekyl har dock varit påtaglig och kan säkerligen förklara en del av den undran huruvida länge rallyt skall fortsätta. Det har nu gått 338 dagar sedan S&P500 hade en rekyl på över 5%. Ur ett historiskt perspektiv är detta väldigt sällsynt och endast vid tre tidigare tillfällen har det förekommit längre perioder som indexet inte haft en rekyl. Det speglar den optimism som förnärvarande råder och så länge som detta sentiment är intakt kan aktiemarknaden sannolikt fortsätta klättra ytterligare en tid


Bild

En rekyl skulle dock vara hälsosam och möjligen nödvändig för att fortsatta uppgångar skall ses som hållbara och sunda. Rekyler i en stigande trend är naturliga och skall per automatik inte ses som en trendvändning. I ett positivt marknadsklimat kan de utnyttjas som köptillfällen.

För att återkoppla lite till frågeställningen i början kan vi till en början konstatera att det alltid kommer finnas utmaningar eller möjligheter för aktiemarknaden. Vad dessa är skiftar över tid men studerar vi rådande sentiment och trend är det svårt att hitta några negativa signaler i dagläget.

Hur länge rådande sentiment och trend förblir intakt låter jag dock vara osagt men ser vi en materiell förändring till det sämre kommer vi vara de första att meddela detta.

Ha en fortsatt bra dag!
/Robert