Generellt är resultatet av denna undersökning intressant att följa då det ger en bra inblick i hur förvaltarna har agerat, tänker och var möjligen framtida flöden kan tänkas hamna.

Denna gång är undersökningen gjord mellan 5:e och 11:e januari. Globalt har det varit 213 respondenter med ett totalt förvaltat kapital om 591 miljarder USD.

Vad kan vi dra för slutsatserna från denna månads undersökning?

Generellt är bilden att de ökat på aktieandelen, ökat på risken och adderat cykliskt orienterade tillgångar

1. Även om nivån för kassa eller likviditet kommit ned har förvaltarna ur ett historiskt perspektiv fortfarande en relativt hög andel likviditet eller kassa. Man har under perioden på marginalen minskat andelen kassa till 4,4%, vilket ligger i linje med 10-års snittet på 4,5%. Andelen likvida medel kan läsas in som en kontraindikator och som en tumregel triggas köpsignaler vid andelar högre än 4,5% och säljsignaler vid lägre än 3,5%. Kontentan är att förvaltarna fortfarande har torrt krut och kan ackumulera mera risktillgångar såsom aktier utan att för den delen vara fullinvesterade.

2. Positioneringsdata antyder att förvaltarna ökat på sina positioner i risktillgångar. Under månaden har de ökat allokeringen till aktier om 55% vilket är den högsta nivån på två år och 1,1 standardavvikelser från snittet. Andelen aktier relativt räntor är på den högsta nivån sedan 2014. Fler förvaltare anser att vinsterna kommer att växa, nu 44% jämfört 34% i december. Detta är sannolikt en av anledningarna till att de ökat på exponeringen mot cykliska sektorer och sålt mer defensiva sektorer. Mer optimism går att läsa in i att en majoritet av förvaltarna tror på att aktiemarknaden toppar 2019 eller därefter. I december ansåg majoriteten att aktiemarknaden skulle toppa under Q2 2018

3. Regioner som förvaltarna favoriserar är EM, Japan och Europa. UK är en region de kraftigt underviktar. Sektorspecifikt är bank favoriten följt av verkstad och IT. Sektorer de undviker är fortsatt defensiva såsom hälsovård och dagligvaror.

4. Förvaltarna anser att optimism till FANG samt Bitcoin och kort volatilitet är de största konsensusåsikterna.

5. De största riskerna anser förvaltarna vara inflation eller en krasch i räntemarknaden följt av ett felbeslut av FED/ECB i sin penningpolicy.

Även om det kanske är svårt att dra konkreta investeringsbeslut i det korta eller långa perspektivet är det helt klar intressant att se hur flöden har skett och kan tänkas ske på global basis och över olika tillgångsslag. Sammantaget är bilden att förvaltarna fortsatt är överviktade risktillgångar där de ännu inte ser några större moln på himlen


Ha en fortsatt bra dag!

/Robert