Värderingen har särskilt bland de cykliska bolagen kommit ned. Oron grundar sig i att rådande vinstcykel håller på att vända varpå det i marknaden finns en misstro mot rådande framtida estimat. På fundamentala grunder vet vi att tillväxttakten nästa år, mest sannolikt kommer vara lägre, både i BNP termer samt vinsttillväxt hos bolagen. Med det sagt bedömer vi sannolikheten som väldigt låg att vi i närtid kommer att gå in i en lågkonjunktur.

I SKF diskonterar nu marknaden in ett väldigt dystert framtidsscenario. Man kan argumentera huruvida prognoserna i SKF kommer att hålla eller ej, men just nu prissätts aktien i vad som liknar en komplett misstro mot dessa. Implicit innebär det att marknaden tror att prognoserna i SKF kommer att justeras ned väldigt kraftigt.

Blickar vi tillbaks till 2005 handlas aktien i absoluta tal i botten av sitt värderingsintervall (Bloomberg konsensusestimat). Men även relativit börsen handlas aktien till en rekordrabatt, trots att värderingen på börsen också kommit ned ordentligt i samband med turbulensen.

SKF - 12 månaders framåtblickande P/E (Bloombergs konsensuestimat)
I botten av sitt historiska värderingsintervall


Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

SKF - 12 månaders framåtblickande P/E relativt P/E börsen (Bloombergs konsensuestimat)
SKF handlas till en rekordstor värderingsrabatt om cirka 30% relativt börsen


Bild

Så vad talar för att estimaten inte skall komma ned kraftigt? Även om inköpschefsindexen har fortsatt att falla de senaste månaderna har vi få bevis från bolagen att cykeln är på väg att vända. Rapportsäsongen visar att industribenet är fortsatt starkt, även om bilproduktionen är svag. Till exempel höjde konkurrenterna Timken sin prognos medan Schaeffler höjde industrisidan inför Q3 (de sänkte bilsidan i två steg). Även om Q4 kommer att vara under press från ökade kostnader från tullar räknar bolaget med att ha kompenserat fullt under 2019 och att industrisidan växer snabbare än bilsidan, vilket kommer att hjälpa marginalerna.

Visserligen försvagades fordonsindustrin i Europa och Kina något under tredje kvartalet, men oron är lite väl överdriven om vi ser till SKF:s värdering. Exempelvis kan kinesiska stimulanser under nästa år lätta på utsikterna i sektorn.

Det går även att argumentera för att marknaden har en överdriven oro för fordonsexponeringen då SKF lite ”orättvist” handlats i tandem med Automotivesektorn i Europa de senaste åren. Bilar och lätta lastbilar utgör bara 15% av försäljningen medan industrisidan står för absoluta lejonparten.

SKF´s aktie relativt Automotive sektorn i Europa.
Aktien har, trots bara 15% exponering handlas i linje med Automotive de senaste åren


Bild
Källa: Swedbank, Bloomberg

Så vad blir slutssatserna av detta då? Det går såklart inte att blunda för den senaste tidens turbulens på börsen och det är viktigt att ta till sig av marknadens oro. Det hela beror också på vilket tidsperspektiv man väljer att ta i beaktande. I det kortare perspektivet har aktien på fundamentala grunder sannolikt korrigerats för mycket. Drar vi ut tidsaxeln ökar såklart osäkerheten och om ett till två år kan vi ha ett helt annat konjunkturläge, men oavsett detta är det tydligt att rådande värdering erbjuder en kudde på nedsidan.

När osäkerheten är högre än vad som kan upplevas normalt på börsen är det en väldigt god idé att beakta sin risk. Stopp loss-nivåer är ett utmärkt sätt att hantera dessa risker vilket också minskar risken att ”fastna” i positioner som kan upplevas jobbiga samt som man mår dåligt av.

/Robert

Vi höjde rekommendationen i SKF till köp den 5 november

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.