Efter att USD/SEK mer eller mindre handlats sidledes i närmare ett års tid så bröt till sist valutaparet ur denna konsolidering i oktober. Detta var strukturellt positivt i den tekniska analysen, vilket indikerar en återupptagningen av den längre positiva trenden.

Efter att USD/SEK stigit kraftigt de senaste veckorna har paret de senaste dagarna utmanat toppen från 2009 kring 9,33, vilket även utgjort ett tekniskt motstånd. FED:s lite mer hökaktiga framtoning var den katalysator eller trigger investerare behövde för att bryta igenom detta viktiga motstånd.

Detta indikerar en återupptagning av den positiva trenden och ökar sannolikheten för att USD/SEK skall fortsätta stiga. En etablering ovan 9,33-nivån triggar tekniska köpsignaler och i trendlinjeanalysen möter inget motstånd upp förrän kring 9,80-nivån.

Som en brasklapp är USD/SEK momentummässigt väldigt stretchat och det vore inte orimligt att förvänta sig en rekyl efter detta utbrott, för att skaka av sig det överköpta samt testa av utbrottsnivån som stöd. Skulle 9,33-nivån vid ett sådant scenario hålla konfirmerar och stärker det den triggade tekniska köpsignalen.

Strukturellt är trenden positiv, men skulle valutaparet falla tillbaks under 9-nivån skulle det vara ett svaghetstecken och ett orosmoment för ett sådant scenario.

Visste du att Swedbank nu har Bull & Bear Certifikat för handel i valuta. Läs mer om detta här

USD/SEK Graf
Bild

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg