Den magiska formeln
Det kan återigen vara ett läge att fräscha upp minnet gällande vad strategin går ut på. Joel Greenblatt är professorn och investeringsgurun som skapade en placeringsstrategi som han kallade ”The Magic Formula” eller på Svenska, den magiska formeln. Med hjälp av denna strategi uppvisade hans fond i bolaget – Gotham Capital en imponerande historik mellan 1985-2005. De kunde uppvisa en 30+% årlig avkastning, vilket vida slog breda amerikanska index. Året 2005 gav han ut en bok som beskrev detta och hur hans investeringsstrategi var uppbyggd. Han titulerade boken ”The little book that beats the market”, vilken genast blev en bästsäljare och som nu i efterhand får ses som en klassiker inom finanslitteraturen.

Strategin eller formeln för framgång är inte så avancerad som man kan tro, utan går i kort ut på att investera i bra och billiga bolag. Detta är något av en grundprincip för en värdebaserad investeringsstrategi. Med andra ord är detta inte en strategi för otåliga eller för investerare med en investeringshorisont kortare än ett år. För att definiera vilka bolag som kan vara aktuella väljer Greenblatt att studera nyckeltalen, avkastning på investerat kapital, vilket är ett lönsamhetsmått, och EBIT/EV som är värderingskomponenten.

Förutom nyckeltalen har Greenblatt några andra kriterier:

- Det skall inte vara småbolag
- Exkludera banker och fastighetsbolag
- Investera i de 20-30 högst rankade bolagen
- Rebalansera portföljen en gång per år

Fördelar och nackdelar med strategin
En av fördelarna med att konsekvent använda sig av denna typ av strategi är att man som investerare undviker känslomässiga beslut. Detta innebär såklart att under vissa perioder kommer strategin förmodligen att fungera dåligt, varpå det gäller att ha disciplin och tålamod. Tanken med strategin är att den sållar fram bolag som för stunden kanske är ratade av investerar/analytikerkollektivet men är ett i övrigt bra och stabilt bolag. Med andra ord så kan det ta tid innan en vändning sker och skall man konsekvent följa strategin gäller det att inte sälja i förtid. Detta är säkerligen ett av de moment som kan vara svårast att följa och psykologin kan nog ställa till det både en och flera gånger. Personligen så anser jag dock att man inte skall behålla positioner, oavsett tillgångslag, som man mår dåligt av.

Här kommer även aspekten eller talesättet ”inte alla ägg i samma korg” in. Det gäller att inte investera i allt för få av de aktier modellen sållar fram. Greenblatt nämner 20-30 stycken bolag, men man kanske inte behöver investera i så många som 30 stycken, utan 20 stycken kan vara ett lämpligt antal.

Hur har portföljen utvecklats under året?
Den 13 januari skrev jag ett blogginlägg där jag för första gången beskrev investeringsstrategin som Greenblatt använde sig av och jag presenterade även förslag på 20 bolag som föll inom ramen för hans filosofi.

Hur har det då gått? Portföljen har exklusive utdelningar utvecklats väl och har som helhet slagit utvecklingen på Stockholmsbörsen för det gångna året. Fyra aktier, Nobia, Hexpol, H&M och NCC har utvecklats relativt dåligt, men flertalet aktier har utvecklats betydligt bättre än börsen. Enligt strategin är det nu dags att göra den årliga förändring strategin kräver, där de aktier som inte kvalar in byts ut och där nya aktier tas in. Vi kan till att börja med konstatera att hälften av portföljen byts ut inför det kommande året.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I


De bästa aktierna för 2018 enligt Greenblatts modell
Resultatet av årets filtrering är redovisad i matrisen nedan. Jag har sorterat 20 bolag enligt hur de placerar sig enligt Greenblattss modell där bolag markerat i grönt är nytillkomna bolag. Förutom detta har jag lagt till hur analytikerkonsensus ser ut kring aktien. Hur många analytiker som bevakar aktien, genomsnittlig riktkurs för dessa, samt hur högt rekommendationsvärdet är.

Rekommendationsvärdet fås fram genom att betygsätta rekommendationerna med siffran 1-5, där t ex 5 poäng ges till en stark köprekommendation och sedan helt enkelt dividera totalen med antalet analytiker. I de fall Kepler Cheuvreux har en bevakning på aktien så redovisar jag även denna rekommendation. Denna redovisning kan vara bra att överblicka då det ger en fingervisning om hur populärt bolaget är bland analytikerna för stunden.

Med på listan för 2018 finner vi en hel del bekanta namn där bland annat ASSA och Lundin Mining återfinns i Sektorfavoriter.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Jag hoppas att denna matris kan leverera några bra investeringsidéer eller intressanta köpkandidater.

Om ett år gör vi en ny återblick och ser hur dessa aktier har utvecklats kontra börsen som helhet.

Ha en fortsatt bra dag!

/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg