I en klassisk värderingsmodell av börsen är räntan är en viktig parameter för förväntad avkastning och för närvarande använder sannolikt merparten av finansiella aktörer en högre räntebild i sina modeller än vad vi de facto har idag. En uppskattning i traditionell mening är att finansiella aktörer ligger med en räntekomponent kring 3-4% i sina beräkningsmodeller och kanske en riskpremie för aktier kring 4-4,5%. Det ger ett traditionellt och konservativt avkastningskrav kring 8,5% för att vara investerad på aktiemarknaden.

När nu ränterörelsen varit så pass kraftig varpå en rekordstor andel räntepapper avkastar negativt går det ställa sig frågan vad man som investerare skall köpa för att få avkastning. Priset på pengar är noll och det får konsekvenser för aktiemarknaden. Vi har långräntor på minus, men på aktiemarknaden ligger direktavkastningen kring 3-4%. Visst vi kan ta höjd för fallande vinster men utsikterna för aktiemarknaden är inte katastrofala såsom räntemarknaden implicerar.

Borde Telia handlas i 63 SEK?
När pengar inte kostar någonting går det att ha en filosofisk diskussion hur börsen eller en aktie för den delen är värd. Vad är ett korrekt P/E?
Historiska jämförelser kan vi sannolikt kasta bort då vi i historien inte haft en liknande situation. Skall konjunkturstabila Telia med en direktavkastning kring 5% verkligen handlas kring P/E 17 och 43 SEK på nästa års vinst?
Det kan lika gärna vara motiverat med ett P/E på 25 och därmed implicit att aktien skall handlas kring 63 SEK, allt annat lika

Nyligen gjorde PWC sin årliga enkät hos finansaktörer om vad de anser är riskfri ränta. Enkäten visade på ett fall på 0,3 procentenheter till 2,6%, vilket möjligen är en bit under vad som de facto används och över vad som är realt.

Om vi applicerar rådande filosofiska tanke på Stockholmsbörsen och har en Gordonbaserad samt enkel värderingsmodell går det att illustrera att en förändrad syn på avkastningskravet får dramatiska effekter på värderingsmultiplarna.
Input nedan är konsensusdata från Bloomberg gällande Stockholmbörsen och vi har tre scenarion 1) Lågräntemiljö, 2) PWC´s konsensus samt 3) Traditionell historisk modell.

För att det inte skall bli helt orimligt gör vi ett antagande som straffar modellen relativt hårt. I scenariot med lägre räntor antar vi också att det är sannolikt att den långsiktiga tillväxtakten är lägre än de 3% som är en tumregel i en värderingsmodell.

Rätt omgående kan vi konstatera att en lägre ränta i modellen får ett ordentligt genomslag. Applicerar vi en ränta på 1% skulle ett motiverat/teoretiskt P/E vara strax över 20 vilket är bra mycket högre än rådande 12 månaders framåtblickande. Detta med en konservativ tillväxttakt om 1%. Sammantaget skulle en förändrad syn på avkastningskravet, i detta exempel, innebära en potentiell totalavkastning på cirka 60%, från rådande nivåer och för kommande 12 månader.

Sammantaget kan vi nog förvänta oss att räntorna kommer vara låga en lång tid framöver och ju längre tiden går, desto troligare är att denna filosofiska diskussion kommer bli skarpare och skarpare. I en ”lågräntemiljö” eller i den extrema situation vi befinner oss nu kvarstår det faktum att avkastning i ränterelaterade papper är problematiskt. Detta är kanske inte något som blir aktuellt imorgon eller överhuvudtaget, men vi har redan sett tendenser till förändrad syn på avkastningskrav inom vissa sektorer eller aktier. Fastighetsaktier är ett exempel, dagligvarubolagen är ett annat där det möjligen är svårare att räkna hem rådande värderingar, relativt historien, om man inte skruvar på avkastningskravet.

Värderingssimulering Stockholmsbörsen

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan