Det är många faktorer som påverkar oljepriset, utbud och efterfrågan är såklart viktig i ett längre perspektiv, men i det kortare perspektivet är konjunkturell förväntan en viktig parameter för sentimentet.

Rent fundamentalt har marknaden haft ett utbudsöverskott under en längre period och ett led att bekämpa detta har OPEC tillsammans med intresseländer såsom Ryssland begränsat sin produktion. Efterlevnaden har faktiskt vara god och i början av veckan fick vi se produktionsstatistik för juli. Noterbart är att OPEC producerade det lägsta antalet fat på över fem år där efterlevnaden bland de 11 medlemsländerna var 117% vilket är betydligt mer än de 105% vi såg i juni. Anledningen är bland annat att Saudi producerade långt under sin kvot. Sedan den andra rundan av produktionsneddragningar implementerades i december har produktionen minskat med hela 2,5 miljoner fat per dag och nuvarande avtal om neddragningar om ytterligare 1,2 miljoner fat per dag löper ut i slutet på mars 2020. Detta avtal innefattar även de 10 intresseländerna som står utanför OPEC. Trots detta fortsätter oljepriset att falla och vad beror det på?

Anledningarna kan såklart vara flera med ett rimligt antagande är att global konjunkturoro hos marknadsaktörer ökar misstron om att utbudsöverskottet kommer minska tillräckligt snabbt. Detta överskuggar sannolikt dessa produktionsneddragningar i det korta perspektivet.

I ett tekniskt perspektiv har även riskbilden på nedsidan nu ökat. Anledningen till detta är att Brent handlas under viktiga stödnivåer kring 60 dollar. Vid dessa nivåer har vi sett priset reversera tidigare och det är en psykologisk, horisontell nivå av intresse. Kring denna sammanfaller även 62% rekylnivån baserat på uppgångsfasen sedan december, vilket sammantaget innebär att det är en viktig nivå ur ett tekniskt perspektiv som brutits där tidigare bottennivåer kring 50 dollar nu hamnar i fokus.

Brent - dagsdata
Bild
Källa:Bloomberg, Swedbank

Som lök på laxen går vi nu snart även in i en period där oljepriset i snitt och säsongsmässigt tenderar att ha en svagare utveckling, vilket såklart adderar till de lite dystrare utsikterna. För att bilden ur ett tekniskt perspektiv skall ljusna något, där vi även får indirekta signaler om förnyad tro från investerarkollektivet vill vi se priset stiga till över 65 dollar igen.

Brent - Genomsnittlig utveckling senaste 20 åren
Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

Som en konsekvens av svagheten kan det indirekt hämma synen på investeringscykeln rörande oljeinvesteringar och aktier med större exponering mot olja kan få det problematiskt. Detta innebär att man i detta skede bör agera med försiktighet i oljerelaterade investeringar tills osäkerheten minskat.

Ha en fortsatt bra dag!
/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan