Nästa vecka möts OPEC+ i Wien för att besluta om vidare produktionsneddragningar eller ej. I veckan skedde ett informellt möte mellan parterna och enligt nyheter som sipprat ut finns det intresse om att vilja minska produktionen ytterligare. Förnärvarande har de en överenskommelse om cirka 1,2 miljoner fat per dag vilket löper ut i mars, Saudi står för den mesta av begränsningarna. Ministrarna söker att förlänga rådande avtal eller utöka det till mötet i juni eller till och med fram till mötet om ett år. Underliggande marknad har varit problematisk gällande utbud och efterfrågan, där vi bland annat nu ser att lagren i USA börjar öka igen. Visserligen har Amerikanska sanktioner mot Iran och Venezuela stävjat något av utbudet.

Trots ökade lager den senaste tiden, inte minst i USA, har oljepriset varit relativt stabil. Vi såg tidigare lite ökad volatilitet i samband med drönarattacken på Saudi. Det finns möjligtvis en viss förväntan att de kommer begränsa utbudet än mer, dvs mer än rådande nivå. Skulle de inte göra det finns det en risk att oljan tappar mark i samband med mötet. Det har även förekommit spekulationer om att Ryssland inte är nöjd med att implementera produktionsneddragningar till fullo då flertalet stora oljebolag i Ryssland emotsätter sig dessa. De gillar inte strukturen på avtalet och de söker eventuellt nya vägar att minska deltagandegraden i form av att utesluta vissa produkter från avtalet. Opec har också interna problem, ett par medlemmar har lämnat det senaste året, visserligen inga större producenter, men de har inte velat vara fjättrade av begränsningar. I flera av medlemsländer är det fortsatt social oro och även om oljepriset stigit har det inte minskat spänningarna.

Inget är därmed säkert i förväg gällande vad som kommer beslutas på mötet och vi kan få se en ökad volatilitet i oljepriset över nästa vecka.

Amerikanska oljelager
Bild
Källa: EIA, Bloomberg

Rent teknisk är det i dagsläget svårt att bli allför upphetsad. Underliggande sentiment och trend är svår att tyda, men en prisbild över 65 USD i Brent vore sannolikt en positiv trigger vilket indirekt skulle vittna om ett starkare sentiment. Det skulle i grafen öppna upp för uppgångar mot 75 USD men med ett antal motstånd på vägen. På nedsidan har vi ett kluster av stöd mellan 55-60USD som skulle kunna trigga förnyat köpintresse.

Brent - dagsgraf
Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan