Enligt massa och papperskonsulten RISI har nu två massaproducenter följt Metsäs tidigare beslut om att implementera prishöjningar på långfibrig massa mot Kina. Enligt RISI är det de två producenterna Harmac-Pacific och Mercer International som förfrågat prishöjningar i oktober om 10 USD/ton respektive 20 USD/ton.

En stabilisering av priset eller rent av att detta markerar en start med efterföljande prisökningar vore så klart positivt för flertalet skogsbolag som producerar massa. Kina står för cirka 1/3 av den globala efterfrågan av massa och är därmed den viktigaste faktorn gällande utvecklingen för den globala efterfrågan.

Förutom SCA:s nya anläggning i Örstrand har marknaden inte präglats av kapacitetstillskott och det är långa ledtider för att marknaden skall erhålla ytterligare massavolymer på medelång sikt, vilket i sig är stödjande för prisutvecklingen. I slutet på 2018 beställde Arauco-MAPA i Chile ett massabruk från Andritz och Valmet i Finland vilket var den första ordern på massakapacitet sedan 2015. Det kommer dock ta flera år innan det projektet är klart där ny volym tillkommer i marknaden.

Massapriser påverkar bolagsvärderingar
Pappersmassa används i konsumentrelaterade produkter såsom servetter, blöjor, papper, kartong och förpackningar. Efterfrågan på massa är strukturellt betingat av demografisk utveckling och storleken på medelklassen som konsumerar slutprodukterna. Samtliga segment växer, utom utskrifts- och skrivprodukter i Västeuropa och Nordamerika. Dock är prisnivåer volatila till naturen och prognoser för efterfrågan varit svårprognostiserad historiskt sett.

De förväntade prisökningarna får som sagt följdverkningar för skogsindustrin och är då stödjande gällande vinstestimaten för nettoförsäljare av pappersmassa, såsom finska UPM samt svenska SCA och Stora Enso.

I SCA härrör cirka 20-30% av rörelseresultat från massaförsäljning. I Stora Enso 20-25% samt UPM kring 5-10%

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan