Rapportsäsongen står snart för dörren. De ständiga funderingarna är om bolagen lyckats kapitalisera på rådande konjunktur vi ser i omvärlden och kommer bolag som jag är intresserad av lyckas leverera?

Börserna har som bekant varit väldigt turbulenta den senaste tiden, där konjunkturoro och handelskonflikt präglat börsrörelserna. Det som kommer vara i fokus är; Hur har det påverkat bolagen? och kommer detta påverka hur bolagsledningen ser på framtiden? Andra risker som finns är hur valutaförändringar har påverkat, bolagen kan ha fått högre insatskostnader som de ännu inte kompenserat sig för vilket kan påverka marginalerna negativt. Volymerna kan påverkas av flaskhalsar i produktionsledet med mera. Men som tidigare noterat, bland det viktigaste är om bolagen aviserar ett fortsatt god ihållande efterfrågan, vilket sannolikt behövs för att vi skall få se ett bra mottagande av rapporterna från investerare annars lär oron kring konjunkturavmattningen samt handelskonflikten få vatten på sin kvarn.

Generellt har analytiker skruvat ned prognoserna inför rapportperioden särskilt inom de cykliska sektorerna. Trots detta ser värderingarna attraktiva ut i denna sektor då investerare via aktiekurserna diskonterar en kommande lågkonjunktur. Senaste tidens svaghet i aktiemarknaden indikerar nu en indirekt låg förväntan på rapporterna och möjligt en låg förväntan på ledningars utsikter om framtiden.

Förutom dessa funderingar är vanliga återkommande frågor såsom, vilken dag rapporterar bolagen och vilken tid?

För att underlätta och besvara dessa frågor brukar jag för er som är intresserade, erbjuda en rapportkalender att ladda ner.

I denna rapportkalender är bolagen sorterade efter datum för rapport. I de fall där klockslaget är känt så är det även noterat.

Vill man i stället se kalendern sorterat på bolagsnamn kan man ladda ner den här.

Hoppas att denna kalender kommer till nytta!


Rapportkalender sorterad på datum

Rapportkaldender sorterad på bolagsnamn

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.