Nu har vi stängt maj månad och är ungefär 100 handelsdagar in i året. Vi går nu in i juni med medvind och positiv trend i både börser samt konjunkturell data.

Flertalet börser och större jämförelseindex i omvärlden har under 2017 noterat nya högstanivåer vilket visar på att den positiva trenden inte bara är lokal.

Sett till säsongsmönstret har vi nu inte samma medvind. Juni en av årets sämsta börsmånader där snittavkastningen på OMXSPI för de senaste 25 åren är -1.38%.
Under denna period har 13 år uppvisat en negativ avkastning under juni månad. Den maximala förlusten har varit -14.15% och för de år som juni avkastat negativt är snittet -5.33%, så historiskt har rekylerna varit rejäla.
Sedan 2013 har dessutom varje juni månad uppvisat en negativ avkastning.

Med den mindre fördelaktiga statistiken i åtanke, vad kan vi förvänta oss?
Det finns inget ”rätt” svar på detta. Det gäller som alltid att vara öppen för alla möjligheter och säsongsmönster är bara en parameter av många att ta hänsyn till. Enskilda år kan sticka ut från snittet och studerar vi bl.a. perioden 2003-2006 hade vi några år av positiv utveckling under juni månad. Under dessa år finns det en hel del likheter med hur nuläget ser ut, rent konjunkturellt samt revideringsmässigt gällande estimat och börsutveckling.

Det är slående likheter på vinstrevideringarna. För första gången på länge ser vi vinsttillväxt och estimat som håller och revideras upp. Senaste rapportperioden var en av de bästa på länge.
Under perioden 2003-2006 såg vi liknande mönster varpå juni var en bra börsmånad. Baserat på detta går det att argumentera för att juni 2017 har förutsättningar att också bli en bra börsmånad…

OMXSPI – Månatlig utveckling sedan 1992
Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Bild
Källa: Bloomberg, Factset, Swedbank LC&I

Trend är en annan viktig parameter och för närvarande är vi inne i en positiv trend och ett bra marknadssentiment. I takt med att börser noterar nya högsta nivåer får vi signaler om att marknadsklimatet är efterfrågestyrt.
Om vi studerar S&P500 där vi har möjlighet att få lite längre prishistorik kan vi konstatera att årets första 5 månader eller 100 handelsdagar haft en bra utveckling med en uppgång på ca 7.8% ex. utdelning

Hur kan då resten av året tänkas utvecklas? Säger historien något?
Denna tydliga positiva trend och hittills goda utveckling under 2017 indikerar en väldigt fördelaktig utsikt utifrån hur det sett ut historiskt.

S&P500 stängde perioden jan-maj med en uppgång på ca 7.80% ex. utdelning
Sedan 1950 har indexet vid 24 tidigare tillfällen haft en uppgång på 7% eller mer jan-maj.
Inget av dessa år har haft en negativ helårsutveckling.
Vid hela 20 av dessa år har indexet fortsatt stiga perioden jun-dec.
Snittavkastningen för dessa år är 23% varav snittavkastningen juni-dec är 9,42%

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vänder vi på steken och studerar åren de första fem månaderna avkastat negativt kan vi konstatera att trenden och utvecklingen på årets första 100 handelsdagar historiskt visat sig vara viktiga.
Sedan 1950 har det vid 21 tillfällen varit en negativ utveckling perioden jan-maj . Vid 14 av dessa tillfällen har helåret slutat negativt och vid 10 av dessa tillfällen har indexet fortsatt försvagas under perioden jun-dec. Snittavkastningen för dessa år har varit -7,7%

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Onekligen spelar rådande trend roll i hur börsåret kan utvecklas. En större rekyl på S&P500 i år skulle utifrån historien vara en väldigt ovanlig händelse. Men återigen, enskilda år kan avvika från historien och börsen är en plats som från tid till annan tenderar att överraska. Med det sagt känns det ändå bättre att ha en positiv trend och statistik i ryggen än tvärtom.

Ha en fortsatt bra dag!
/Robert