I topp hittar vi JM där hela 12% av kapitalet är blankat av 8 aktörer. De ligger aggregerat på minus i dagsläget vilket gör positionen extra intressant då varje krona uppåt från rådande nivåer minskar marginalen på positionen. Baserat på senaste månadernas omsättning i aktien skulle det ta hela 15 handelsdagar för aktörerna att täcka positionen.

Aktien har efter en rejäl utförslöpa under 2017 nu stabiliserats och har stigit en hel del den sista tiden. Vi är möjligen i ett läge när vi kan se förbi bolagets tidigare problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen och dess mycket solida balansräkning. Aktien är vidare mycket lågt värderad

Vidare hittar vi även BillerudKorsnäs och Getinge bland de aktier som är hårdast blankat. Dessa aktier är intressanta då bolagen operativt och kursmässigt haft problem under en längre tid. Tecken om ”turnaround” i rapporten kan få dessa aktier att stiga mycket kraftigt då ”kort caset” möjligtvis inte ser lika intressant ut.

Sammantaget är det inte omöjligt att det finns rapportvinnare bland dessa aktier som är rejält blankade och det kan vara en idé att studera listan lite extra inför rapport

Börsens mest blankade bolag enligt ägardata från Holdings
DTC - Dagar det teoretiskt tar att täcka positionen
GFV - Genomsnittligt försäljningsvärde
Bild
Källa: Holdings

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan