Med inspiration av Greenblatts angreppssätt gjorde jag i början av 2017 ett blogginlägg där jag sorterade fram 20 aktier på Stockholmsbörsen som kan vara föremål för en investering enligt den ”magiska formeln”. Ett nytt år har passerat och enligt strategin är det nu återigen dags att göra en rebalansering och se hur portföljen har utvecklats.

Den magiska formeln
Det kan återigen vara ett läge att fräscha upp minnet gällande vad strategin går ut på. Joel Greenblatt skapade en placeringsstrategi som han kallade ”The Magic Formula” eller på svenska, den magiska formeln. Med hjälp av denna strategi uppvisade hans fond i bolaget Gotham Capital en imponerande historik mellan 1985-2005. De kunde uppvisa en 30+% årlig avkastning, vilket vida slog breda amerikanska index. Året 2005 gav han ut en bok som beskrev detta och hur hans investeringsstrategi var uppbyggd. Han titulerade boken ”The little book that beats the market”, vilken genast blev en bästsäljare och som nu i efterhand får ses som en klassiker inom finanslitteraturen.

Strategin eller formeln för framgång är inte så avancerad som man kan tro, utan går i korthet ut på att investera i bra och billiga bolag. Detta är något av en grundprincip för en värdebaserad investeringsstrategi. Med andra ord är detta inte en strategi för otåliga eller för investerare med en investeringshorisont kortare än ett år. För att definiera vilka bolag som kan vara aktuella väljer Greenblatt att studera nyckeltalen, avkastning på investerat kapital, vilket är ett lönsamhetsmått, och EBIT/EV som är värderingskomponenten.

Förutom nyckeltalen har Greenblatt några andra kriterier:
- Det skall inte vara småbolag
- Exkludera banker och fastighetsbolag
- Investera i de 20-30 högst rankade bolagen
- Rebalansera portföljen en gång per år

Fördelar och nackdelar med strategin
En av fördelarna med att konsekvent använda sig av denna typ av strategi är att man som investerare undviker känslomässiga beslut. Detta innebär såklart att under vissa perioder kommer strategin förmodligen att fungera dåligt, varpå det gäller att ha disciplin och tålamod. Tanken med strategin är att den sållar fram bolag som för stunden kanske är ratade av investerar/analytikerkollektivet men i övrigt är ett bra och stabilt bolag. Med andra ord så kan det ta tid innan en vändning sker och skall man konsekvent följa strategin gäller det att inte sälja i förtid. Detta är säkerligen ett av de moment som kan vara svårast att följa och psykologin kan nog ställa till det både en och flera gånger.

Personligen anser jag dock att man inte skall behålla positioner, oavsett tillgångslag, som man mår dåligt av.

Här kommer även aspekten eller talesättet ”inte alla ägg i samma korg” in. Det gäller att inte investera i allt för få av de aktier som modellen sållar fram. Greenblatt nämner 20-30 stycken bolag, men man kanske inte behöver investera i så många som 30 stycken, utan 20 stycken kan vara ett lämpligt antal.

Hur har portföljen utvecklats under året?
Den 6:e december 2017 skrev jag ett blogginlägg där jag återigen beskrev investeringsstrategin som Greenblatt använde sig av och jag presenterade även ett nytt förslag på 20 bolag som föll inom ramen för hans filosofi. Första upplagan presenterades den 13:e januari 2017 så detta blir andra gången jag gör en rebalansering

Hur har det då gått? Under 2017 slog portföljen börsen med cirka 3 procentenheter. 2018 har varit mer utmanande och portföljen tappade någon procentenhet mot börsen som helhet. Det är viktigt att komma ihåg att strategin är tänkt att fungera över en längre tid där enskilda år kanske inte uppvisar önskvärda resultat

Några av aktierna, såsom Scandic Hotels, Dometic, Electrolux och Oriflame har utvecklats dåligt under året och har en utveckling om -20% eller mer. Däremot har SOBI (+69%) och Swedish Match(+17,5%) utvecklats riktigt bra.

Enligt strategin är det nu dags att göra den årliga förändring strategin kräver, där de aktier som inte kvalar in byts ut och där nya aktier tas in. Vi kan konstatera att 8 av 20 aktier i portföljen byts ut inför det kommande året.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

De bästa aktierna för 2019 enligt Greenblatts modell
Resultatet av årets filtrering är redovisad i matrisen nedan. Jag har sorterat 20 bolag enligt hur de placerar sig enligt Greenblatts modell. Förutom detta har jag lagt till hur analytikerkonsensus ser ut kring aktien. Hur många analytiker som bevakar aktien, genomsnittlig riktkurs för dessa, samt hur högt rekommendationsvärdet är.

Rekommendationsvärdet fås fram genom att betygsätta rekommendationerna med siffran 1-5, där t ex 5 poäng ges till en stark köprekommendation och sedan helt enkelt dividera totalen med antalet analytiker. I de fall Kepler Cheuvreux har en bevakning på aktien så redovisar jag även denna rekommendation. Denna redovisning kan vara bra att överblicka då det ger en fingervisning om hur populärt bolaget är bland analytikerna för stunden.

Noterbart är att det har kommit in en hel del verkstadsbolag i portföljen, vilket inte är så konstigt då dessa aktier rekylerat kraftigt den senaste tiden, samtidigt som de förväntas ha goda vinster och starka balansräkningar

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

Jag hoppas att listan kan generera några bra ideer eller intressanta köpkandidater.

Om ett år gör vi en ny återblick och ser hur dessa aktier har utvecklats kontra börsen som helhet.

Trevlig helg!

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan