Något som vi även tidigare påpekat är att ju större eller omfattande en bottenprocess är desto kraftigare kommer utbrottet att vara. Lägger vi in blankade positioner i ekvationen blir det än mer spännande då JM, enligt ägardatabasen Holdings, är Nordens mest blankade aktie med nästan 15% av kapitalet utlånat. Det skulle teoretiskt och baserat på historisk handelsvolym, ta blankarna cirka 30 handelsdagar att täcka sina positioner.

Aggregerat är de redan under vattenytan med en negativ avkastning om -15%, där det är 11 rapporterade blankare i aktien varav ingen aktör ligger på plus. AHL Partners med nästan 900 000 aktier blankade ligger nu tex. -27% på sin position.

Strukturellt var 200 SEK nivån av intresse, vilket triggar ett tydligt skifte i köpintresset och en etablering ovan denna nivå öppnar upp för vidare uppgång i intervallet 220-265 SEK baserat på den tekniska analysen.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

JM hade nyligen sin kapitalmarknadsdag och ledningen gav ganska starka marknadsutsikter och ambitiösa produktionsmål presenterades. Som tidigare argumenterar vi för att överutbudet på den svenska bostadsmarknaden kommer att minska om 6 månader med JM som en av vinnarna. Marknaden har gradvis förbättrats vilket nämndes redan i april och långsiktiga produktivitetsmål om att sänka ledtiderna med 30% om 5 år kommer, om bolaget lyckas, göra livet svårt för konkurrenterna. Även med försiktiga värderingsantaganden framstår aktien som historiskt billig kring 10,5x årsvinsten för 2020

Idag kom även gynnsam statistik och data gällande bostadsmarknaden. SEB´s boprisindikator uppvisar en rejäl återhämtning i svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Fler tror på stigande priser och antalet personer som tror på sjunkande priser minskar. Intressant är också att antalet transaktioner rapporterat från mäklarstatistik, gällande bostadsrätter, nådde ett nytt rekord i maj. Detta indikerar att köpare och säljare nu har mött varandra gällande prisförväntningar vilket skapar en stabilitet på bostadsmarknaden.

Bild
Källa: Mäklarstatistik, Macrobond

Sammantaget uppvisar den grundläggande marknaden styrketecken, räntorna ser ut att fortsatt vara låga vilket agerar medvind för JM-caset. Vi anser att aktien fortsatt ser väldigt spännande ut, trots senaste tidens starka utveckling

JM finns med i vår Fokusportfölj


Översikt blankade positioner i JM-aktien
Bild
Källa: https://www.holdings.se

Ha en fortsatt bra dag!

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg