Undermedvetet tendererar nämligen investerare att fästa stor vikt vid vissa nivåer i en aktie, inom beteendeekonomi kallas detta för ”anchoring” och tenderar påverka investerares beslutsfattande i aktiemarknaden. Till exempel om en investerare i Sandvik missat att sälja vid de tidigare topparna i början 2018 kommer denne undermedvetet att gräma sig och fästa sig vid hur stor vinst denne gått miste om. Likaså kan detta gälla investerares nya köp i Sandvik som gjordes vid rekordnivåerna under samma period, ingångsvärdet blir deras referenspris rent psykologiskt.

När aktien i Sandvik nu handlats upp till tidigare rekordnivåer skapas det därmed ett naturligt säljtryck eller säljintresse, sprunget av den psykologiska biasen till referenspriset från tidigare topp. Investeraren i exempel nummer 1 ser en andra chans att inkassera den vinst denne haft som referens i det undermedvetna. Investeraren i exempel nummer 2, som legat med en kraftig förlust under andra halvan av 2018 får sig en andra chans att stänga positionen utan att behöva ta en förlust, dvs han undkom med andan i behåll. Känslan av en förlust är nämligen betydligt starkare än känslan av att ta hem en vinst. Detta får en konsekvens att investerare tenderar sitta kvar med aktier som går dåligt, eller där de har en förlust, varpå vinnaraktierna säljs för tidigt

Ett nytt "All-Time-High" innebär att mycket av det naturliga säljflödet från investerare, likt exempel 1 och 2, nu har absorberats varpå också marknaden inte har tidigare toppnotering som ett referenspris längre. I prisanalysen är detta också strukturellt positivt och indikerar en återupptagning av den positiva trenden som triggar nya köpsignaler.

Rent fundamentalt sticker inte värderingen ut. 12 månaders framåtblickande P/E på Bloombergs konsensusprognoser är 15,4 vilket är i linje med börsen. 5 årssnittet ligger på 16,2 och 10-årssnittet strax vid 19x årsvinsten. Det finns därmed utrymme för att fortsätta växa in i värderingen då en ny topp i aktiekursen inte samvarierar med toppnoteringar i P/E-tal.Sandvik vs 12 månaders framåtblickande P/E
Bild

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan