Fear & Greed Index består av sju olika likaviktade delkomponenter. Var och en av dessa komponenter mäts på en skala från 0 till 100. Vid 50 är det neutralt, medan en högre nivå signalerar girighet och en lägre nivå signalerar rädsla. De olika komponenterna är bland annat trendstyrka, positionering i optionsmarknaden, volatilitet för att nämna några.

Tanken med indexet är att fånga upp ytterligheterna i stämningsläget och därmed analysera potentiella vändpunkter på börsen. Därmed är indexet lite av en kontraindikator, till exempel om investerare är extremt rädda finns det begränsat med utrymme att bli än mer rädd bortom det.

Investerare är nu rädda
För närvarande befinner sig indexet vid 29 och nedgången från de extremt giriga nivåerna i april har varit snabb. Det indikerar att investerares sentiment nu är drivet av oro och rädsla, men å andra sidan indikerar det också att det är begränsat med utrymme att bli än mer negativt inställd.

En intressant aspekt är att det nu är en tydlig divergens mellan indexet och OMXS30. Det signalerar att rädslan satt sig i sentimentet med inte så mycket i börsen. Visserligen har vi sett lite större nedgångar i konjunkturkänsliga aktier än börsen som helhet, men på bred basis har nedgången i maj varit förhållandevis måttlig.

Är man optimistiskt lagd tolkar man denna divergens på ett positivt sätt. Investerare är nu förberedda på vidare nedgångar men som bekant tenderar börsen konstant göra det oväntade och skulle börsen nu börja stiga från rådande nivåer vore det helt klart ett styrketecken, med tanke på stämningsläget

Tycker man att glaset är halvtomt kan man argumentera för att Fear&Greed indexet är ledande och att börsen snart kommer stänga rådande divergens med vidare nedgångar. Vi såg en liknande divergens vid hösten 2018 innan börsen började få problem.

Bild

Baserat på var Swedbank Fear&Greed index befinner sig är det lite för tidigt, att med någon större sannolikhet, avgöra om det kommer att bli värre på börsen eller ej. I OMXS30 analysen belyser vi vikten av stödet kring 1550 nivån. Skulle OMXS30 etablera sig under denna nivå är det ett tecken på att rädslan även påverkar börsutvecklingen som helhet. Skulle däremot OMXS30 etablera sig ovan 1615 nivån vore det helt klart ett styrketecken och att vi för denna gång sett botten i rådande negativa stämningsläge.

Vill ni läsa mer om den tekniska vyn för OMXS30 går det att finna senaste analysen här samt prenumerera här
Vi ses!
/Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg