Om vi använder Sandvik som exempel kunde vi i senaste rapporten läsa om en organisk tillväxt som steg i de långcykliska divisionerna med där den organiska tillväxten sjönk med 9% i det kortcykliska området. Hur kan det vara så stor skillnad i tillväxt? Det är ju ändå industrirelaterat.

Det hela beror på vilken typ av industri det är, ledtiderna är olika. Sandvik har i divisionerna SMT och SMRT en exponering mot gruvindistrin samt oljeindustrin. I dessa industrier är det ofta långa ledtider när det kommer till beslut om investeringar och mestadels handlar det om att stora belopp skall investeras. Att investera eller starta upp en gruva är inte billigt, många faktorer spelar in och investeringarna/cykeln sträcker sig över många år, därav uttrycket långcykliskt. I senaste rapporten meddelade Sandvik att de inte såg någon synlig avmattning i gruvindustrin där också automatisering i gruvor fortsätter växa snabbt. Sandvik ligger i framkant när det gäller last och drag inom automatisering.

I divisionen SMS (Sandvik Machining Solutions) har de en helt annan industriexponering. Här pratar vi om generell industriproduktion såsom fordonsrelaterat. Inom detta segment är kundaktiviteten betydligt snabbare när det t.ex. gäller beslut och omsättningshastighet på lagernivåer. Ledtiderna kan vara så kort som en dag och ofta är denna del av industrin sammankopplade med en del av de konjunkturdata vi brukar hänvisa till, såsom inköpschefdata (PMI). På finansspråk kallas detta då kortcyklisk exponering där det då också kan vara slagigt i tillväxt kvartal för kvartal. Håller efterfrågan i sig och kundlagren börjar tryta kan vi t.ex. under ett kvartal se en kraftig ordertillväxt i den generella industriproduktionen.

I den senaste rapporten visade SMS en negativ organisk tillväxt om -9% och det var inte några ljuspunkter inför det fjärde kvartalet. Varför då vara positiv till aktien?

Vi är positiva till aktien i Sandvik
Anledningarna är flera, trots svaghet i det kortcykliska segmentet lyckas Sandvik hålla uppe lönsamheten. Det indikerar att bolaget strukturellt blivit bättre på att parera konjunkturcykler, vilket i sig motiverar en historisk omvärdering. Inom SMS har besparingar implementerats snabbt, vidare kommer de jobba med att anpassa sina lager vilket sannolikt kommer ge en positiv effekt kommande kvartal. Divisionen kommer även fortsätta göra förvärv där Sandvik kommer kunna utnyttja sin starka balansräkning.

Motvinden i den kortcykliska industrin har börjat avta, vi ser gröna skott och fiskkrokar i t.ex PMI – data. Historiskt har också Sandvik bottnat ur i den organiska tillväxten kring rådande nivåer (-9%). Förutom 2009 har det i ett enskilt kvartal som värst varit kring -9-12% där det rullande brukar bottna ur kring -5%. Det indikerar att vi möjligtvis är i botten eller väldigt nära, gällande den konjunkturella cykeln i kortcyklisk industri.

För att en omvärdering skall få än bättre förutsättningar är det kritisk att Sandvik går vidare med planerna kring en avknoppning av det kapitalintensiva SMS. Divisionen har betydligt sämre lönsamhet än övriga divisioner och en avknoppning skulle skapa en helt annan bolagsprofil på det kvarvarande Sandvik.

Förnärvarande har vi en köprekommendation i Sandvik med en riktkurs om 203 SEK

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan