Rapportsäsongen står snart för dörren. Ständiga funderingar är om bolagen lyckats kapitalisera på den positiva makrotrenden och kommer bolag som jag är intresserad av lyckas leverera? Generellt ser vinstutsikterna goda ut där den globala tillväxt som sker ger en bra grund för vinsttillväxt. Vi har sett prognoser justeras upp under början av året men vi har inte sett att detta nämnvärt reflekterats i aktiekurserna. Senaste månadernas turbulens och svaghet indikerar en indirekt låg förväntan på rapporterna som i absoluta tal torde vara bra.

Risker som finns är hur valutaförändringar har påverkat, bolagen kan ha fått högre insatskostnader som de ännu inte kompenserat sig för vilket kan påverka marginalerna negativt. Volymerna kan påverkas av flaskhalsar i produktionsledet med mera.

Förutom dessa funderingar är vanliga återkommande frågor såsom, vilken dag rapporterar bolagen och vilken tid?

För att underlätta och besvara dessa frågor brukar jag för er som är intresserade, erbjuda en rapportkalender att ladda ner.

I denna rapportkalender är bolagen sorterade efter datum för rapport. I de fall där klockslaget är känt så är det även noterat.

Vill man i stället se kalendern sorterat på bolagsnamn kan man ladda ner den här.

Hoppas att denna kalender kommer till nytta!

Ha en fortsatt bra dag!

Rapportkalender sorterad på datum

Rapportkaldender sorterad på bolagsnamn