Rapportsäsongen står onekligen för dörren. Har bolagen lyckats kapitalisera på den positiva makrotrenden och kommer bolag som jag är intresserad av lyckas leverera?`

Förutom dessa funderingar är vanliga återkommande frågor såsom, vilken dag rapporterar bolagen och vilken tid?

För att underlätta och besvara dessa frågor kan de som är intresserade ladda ner en rapportkalender.

I denna rapportkalender är bolagen sorterade efter datum för rapport. I de fall där klockslaget är känt så är det även noterat.

Vill man i stället se kalendern sorterat på bolagsnamn kan man ladda ner den här.

Hoppas att denna kalender kommer till nytta!

Ha en fortsatt bra dag!

Rapportkalender sorterad på datum

Rapportkaldender sorterad på bolagsnamn

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg