En förutsättning för att bilda sig en uppfattning är att det handlas optioner i aktien. Visst finns det aktier som inte har optioner, som rör sig ordentligt i samband med rapporterna. Av förklarliga skäl faller dessa aktier utanför detta blogginlägg.

Investerare kan använda sig av optioner av flera skäl. En anledning är ren spekulation på rörelser i underliggande tillgång men en annan anledning kan vara möjligheten att öka, minska eller helt avsäga sig risk. Man kan alltså justera sin riskexponering.

I takt med att man är osäker på hur utfallet i en rapport kommer att bli kanske man vill justera sin risk i sin position över rapporten. Detta kan såklart göras på olika sätt beroende på hur ens position ser ut. Här går det då att studera hur investerare positionerar sig, vad den implicita volatiliteten är och då indirekt avläsa hur den förväntade rörelsen över rapportdagen kan tänkas vara. I filtreringsmodellen tas hänsyn till volym där vi även väljer volatilitetsdata för de två närmaste lösenmånaderna.

Resultatet av filtreringen är inte helt överraskande. Av aktierna i topp hittar vi väl bekanta namn såsom Fingerprint, Ericsson, Getinge, SOBI och Betsson. Dessa aktier tenderar att röra sig ordentligt över sin rapport och enligt optionsmarknaden förväntas det ske rejäla kast även denna period. Fingerprint ligger på första plats, vilket inte är helt förvånande. Här ligger en implicit förväntad rörelse på hela 17%. Detta är lite mer än hur det sett ut historiskt i aktien, men det finns en förklaring. Genomsnittliga rörelsen på rapportdagen för de senaste åtta kvartalsrapporterna i fingerprint är 8%. Den minsta rörelsen skedde på Q4 rapporten 2017 då aktien backade med -2%. Vad man skall komma ihåg är att bolaget hade tidigare vinstvarnat och i samband med detta backade aktien hela 18%. Den största rörelsen på själva rapportdagen, för de senaste två åren, skedde vid Q3 rapporten 2017 då aktien backade -15%. Men även innan denna rapport hade bolaget vinstvarnat och föll i samband med det hela -22%

Därefter följer Ericsson med en förväntad rörelse på 9,4%. De två senaste årens snitt ligger vid en rörelse på 8,8%. Även i Ericsson är rörelser på rapportdagen lite missvisande. Rörelsen på rapportdagen för Q3 2016 var beskedliga 6% men bolaget hade några veckor innan vinstvarnat och föll i samband med detta 22%

Tätt därefter följer Getinge, SOBI och Oriflame som alla har över 8% i implicit förväntad rörelse. I Getinge har volatiliteten nu redan inför rapport ökat, då aktien föll med cirka 18% i samband med att de aviserade en reservation på 1,8 miljarder SEK för pågående stämningar. Dessa gäller nätimplantat hos ett dotterbolag i USA och som är betydligt större än vad marknaden hade räknat med.

Även om historia inte är en garanti för hur framtiden kan utveckla sig kan det vara bra att vara beredd på att det kan röra sig ordentligt i vissa aktier som man eventuellt äger. Då är man mentalt förberedd och kan även kanske ha en strategi för sitt innehav skulle bolaget och aktien överraska i samband med att de presenterar sitt kvartalsresultat. Tvära kast och stora rörelser behöver heller inte bara vara förknippad med risk, det öppnar även upp för möjligheter.

Ha en fortsatt bra dag!

Bild

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.