Den magiska formeln
Joel Greenblatt är professorn och investeringsgurun som skapade en placeringsstrategi som han kallade ”The Magic Formula” eller på Svenska, den magiska formeln. Med hjälp av denna strategi uppvisade hans fond i bolaget – Gotham Capital en imponerande historik mellan 1985-2005. De kunde uppvisa en 30+% årlig avkastning vilket vida slog breda amerikanska index på fingrarna. Året 2005 gav han ut en bok som beskrev detta och hur hans investeringsstrategi var uppbyggd. Han titulerade boken ”The little book that beats the market” vilket genast blev en bästsäljare och som nu i efterhand får ses som en klassiker inom finansliteraturen.

Strategin eller formeln för framgång är inte så avancerad som man kan tro, utan i kort går strategin ut på att investera i bra och billiga bolag. Detta är lite av grundprinciperna för en värdebaserad investeringsstrategi. Med andra ord är detta inte en strategi för otåliga eller för investerare med en investeringshorisont på kortare än ett år. För att definiera vilka bolag som kan vara aktuella väljer Greenblatt att studera nyckeltalen, avkastning på sysselsatt kapital samt EBIT/EV.


Förutom nyckeltalen så har Greenblatt några andra kriterier
- Det skall inte vara småbolag
- Exkludera banker och fastighetsbolag
- Investera i de 20-30 högst rankade bolagen
- Rebalansera portföljen en gång per år


Fördelar och nackdelar med strategin
En av fördelarna med att konsekvent använda sig av denna typ av strategi är att man som investerare undviker känslomässiga beslut. Detta innebär såklart att under vissa perioder kommer strategin förmodligen fungera dåligt, varpå det gäller att ha disciplin och tålamod. Tanken med strategin är att den sållar fram bolag som för stunden kanske är ratade av investerar/analytikerkollektivet men är i övrigt ett bra och stabilt bolag. Med andra ord så kan det ta tid innan en vändning sker och skall man konsekvent följa strategin gäller det att inte sälja i förtid. Detta är säkerligen kanske en av de moment som kan vara svår att följa och psykologin kan nog ställa till det både en och flera gånger. Personligen så anser jag dock att man inte skall behålla positioner, oavsett tillgångslag, som man mår dåligt av.

Här kommer även aspekten eller talesättet ”inte alla ägg i samma korg” in. Det gäller att inte investera i allt för få av de aktier modellen sållar fram. Greenblatt nämner 20-30 stycken bolag, men man kanske inte behöver investera i så många som 30 stycken ,utan 20 stycken kan vara ett lämpligt antal.

De bästa aktierna enligt Greenblatt´s modell
Jag är medveten om att själv kunna sålla fram kandidater kan vara en tidsödande process där eventuellt insamling av mycket data eller beräkningar behöver göras. Jag tänkte bespara er denna tid och nedan redogöra de bolag som kan vara aktuella för investering enligt Greenblatt´s modell. I min yrkesroll har jag fördelen att ha tillgång till flera informationssystem och i dessa finns ofta behändiga hjälpmedel. För denna urvalsprocess har jag valt ett Bloombergverktyg som hjälper mig med filtreringen med Greenblatt´s kriterier.

Resultatet av denna filtrering är redovisad i matrisen nedan. Ja g har sorterat 20 bolag enligt hur de placerar sig enligt Greenblatts´s modell. Förutom detta har jag lagt till hur analytikerkonsensus ser ut kring aktien. Hur många analytiker som bevakar aktien, genomsnittlig riktkurs för dessa, samt hur hög rekommendationsvärdet är. Rekommendationsvärdet fås fram genom att betygsätta rekommendationerna med siffran 1-5, där tex 5 poäng ges till en stark köp rekommendation och sedan helt enkelt dividera totalen med antalet analytiker. I de fall Swedbank har en bevakning på aktien så redovisar jag även våra egna rekommendationer. Denna redovisning kan vara bra att överblicka då det ger en fingervisning om hur populärt bolaget är bland analytikerna för stunden.

Med på listan finner vi en hel del bekanta namn. Electrolux, SKF, ASSA, H&M och MTG återfinns i Swedbanks Fokusportfölj. Hexpol och MTG återfinns också i Swedbank Trading

Jag hoppas att denna matris kan leverera några bra investeringsidéer eller intressanta köpkandidater.

Om ett år gör vi en återblick och ser hur dessa aktier har utvecklats kontra börsen som helhet.

Bild
Källa:Bloomberg, Swedbank LC&I

Trevlig helg!

Robert

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg