Med inspiration av Greenblatts angreppssätt gjorde jag i början av 2017 ett blogginlägg där jag sorterade fram 20 aktier på Stockholmsbörsen som kan vara föremål för en investering enligt den ”magiska formeln”. Nu har återigen ett nytt år passerat och enligt strategin är det dags att inför 2020 göra en rebalansering och se hur portföljen har utvecklats.

Den magiska formeln
Joel Greenblatt skapade en placeringsstrategi som han kallade ”The Magic Formula” eller på svenska, den magiska formeln. Med hjälp av denna strategi uppvisade hans fond i bolaget Gotham Capital en imponerande historik mellan 1985-2005. De kunde uppvisa en genomsnittlig 30+% årlig avkastning, vilket vida slog breda amerikanska index. Året 2005 gav han ut en bok som beskrev detta och hur hans investeringsstrategi var uppbyggd. Han titulerade boken ”The little book that beats the market”, vilken genast blev en bästsäljare och som nu i efterhand får ses som en klassiker inom finanslitteraturen.

Strategin eller formeln för framgång är inte så avancerad som man kan tro, utan går i korthet ut på att investera i bra och billiga bolag. Detta är något av en grundprincip för en värdebaserad investeringsstrategi. Med andra ord är detta inte en strategi för otåliga eller för investerare med en investeringshorisont kortare än ett år. För att definiera vilka bolag som kan vara aktuella väljer Greenblatt att studera nyckeltalen avkastning på investerat kapital, vilket är ett lönsamhetsmått och EBIT/EV som är värderingskomponenten.

Förutom nyckeltalen har Greenblatt några andra kriterier:
- Det skall inte vara småbolag
- Exkludera banker och fastighetsbolag
- Investera i de 20-30 högst rankade bolagen
- Rebalansera portföljen en gång per år

Fördelar och nackdelar med strategin
En av fördelarna med att konsekvent använda sig av denna typ av strategi är att man som investerare undviker känslomässiga beslut. En annan aspekt är också att angreppssättet sannolikt kommer innebära att strategin under vissa perioder kan fungera dåligt, varpå det gäller att ha disciplin och tålamod. Tanken med strategin är att den bland annat sållar fram bolag som för stunden kanske är ratade av investerar/analytikerkollektivet, men i övrigt är ett bra och stabilt bolag. Med andra ord så kan det ta tid innan t.ex en vändning sker och skall man konsekvent följa strategin gäller det att inte sälja i förtid. Detta är säkerligen ett av de moment som kan vara svårast att följa över lång tid, det vill säga över flera år och psykologin kan nog ställa till det både en och flera gånger.

Med det sagt, något som jag personligen tycker är viktigt är att man inte skall behålla positioner, oavsett tillgångslag, som man mår dåligt av.

Vidare gäller det att inte investera i allt för få av de aktier som modellen sållar fram. Greenblatt nämner 20-30 stycken bolag, men man kanske inte behöver investera i så många som 30 stycken, utan 20 stycken kan vara ett lämpligt antal.

Hur har portföljen utvecklats under 2019?
I mitten på december 2018 så rebalanserade jag senast om portföljen och då inför 2019. Noterbart då var att det kom in en hel del verkstadsbolag i portföljen, vilket inte var så konstigt då dessa aktier under en period gått väldigt svagt, samtidigt som de förväntades hålla upp lönsamheten och ha starka balansräkningar. Dessa verkstadsinnehav har under året betalat sig bra och lite mer än hälften av bolagen i portföljen har utvecklats i linje eller bättre än börsen som helhet (Stockholm benchmark index)

Under 2017 slog portföljen börsen med cirka 3 procentenheter. 2018 var mer utmanande och portföljen tappade någon procentenhet mot börsen och under 2019 har totala portföljen utvecklasts i linje med börsen. Det är viktigt att komma ihåg att strategin är tänkt att fungera över en längre tid där enskilda år kanske inte uppvisar önskvärda resultat.

Den lysande stjärnan för året är helt klart Atlas Copco. Men en uppgång på 75% så sticker aktien ut bland de övriga, men även Dometic, Elux, SKF, ASSA och Loomis uppvisar kraftiga uppgångar. Två av aktierna har en riktigt dålig utveckling, Betsson och Netent, som uppvisar rejäla nedgångar. Dessa två aktier åker också ut ur portföljen. Under året blev även Oriflame utköpt från börsen varpå den totala avkastningen blev blygsamma 7%

Enligt strategin är det nu dags att göra den årliga förändring strategin kräver, där de aktier som inte kvalar in byts ut och där nya aktier tas in. Vi kan konstatera att 9 av 20 aktier i portföljen byts ut inför det kommande året.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank


De bästa aktierna för 2020 enligt Greenblatts modell
Resultatet av årets filtrering är redovisad i matrisen nedan. Jag har sorterat 20 bolag enligt hur de placerar sig enligt Greenblatts modell. Förutom detta har jag lagt till hur analytikerkonsensus ser ut kring aktien. Hur många analytiker som bevakar aktien, genomsnittlig riktkurs för dessa, samt hur högt rekommendationsvärdet är.

Rekommendationsvärdet fås fram genom att betygsätta rekommendationerna med siffran 1-5, där t ex 5 poäng ges till en stark köprekommendation och sedan helt enkelt dividera totalen med antalet analytiker. I de fall Kepler Cheuvreux har en bevakning på aktien så redovisar jag även denna rekommendation. Denna redovisning kan vara bra att överblicka då det ger en fingervisning om hur populärt bolaget är bland analytikerna för stunden.

Noterbart är att en hel del av verkstadsbolagen behålls i portföljen men där några även byts ut mot andra verkstads/konjunkturkänsliga bolag. Nya aktier i portföljen för 2020 är Kindred, Traton, Alfa Laval, SOBI, NCC, H&M, Hexagon och ICA.

Om ett år gör vi en ny återblick och ser hur dessa aktier har utvecklats kontra börsen som helhet.

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan