En förutsättning för att bilda sig en uppfattning är att det handlas optioner i aktien. Säkerligen så kan det finnas aktier som inte har optioner, som rör sig ordentligt i samband med rapporterna. Av förklarliga skäl faller dessa aktier utanför detta blogginlägg.

Investerare kan använda sig av optioner av flera skäl. En anledning är ren spekulation på rörelser i underliggande tillgång men en annan anledning kan vara möjligheten att öka, minska eller helt avsäga sig risk. Man kan alltså justera sin riskexponering.

I takt med att man är osäker på hur utfallet i en rapport kommer att bli kanske man vill justera sin risk i sin position över rapporten. Detta kan såklart göras på olika sätt beroende på hur ens position ser ut. Här går det då att studera hur investerare positionerar sig, vad den implicita volatiliteten är och då indirekt avläsa hur den förväntade rörelsen över rapportdagen kan tänkas vara. I filtreringsmodellen tas hänsyn till volym där vi även väljer volatilitetsdata för de två närmaste lösenmånaderna.

Resultatet av filtreringen är inte helt överraskande. Säkerligen är ni bekanta med att vissa av aktierna historiskt tenderar att röra sig ordenligt över rapport. Ericsson ligger på första plats, vilket inte är förvånande. Här ligger en implicit förväntad rörelse på 7,43%. Detta ligger ganska nära för hur det sett ut historiskt i aktien. Genomsnittliga rörelsen på rapportdagen för de senaste nio kvartalsrapporterna i Ericsson är 6,72%. Den minsta rörelsen skedde på Q1 rapporten 2017 då aktien backade med 2,60%. Den största rörelsen skedde på Q2 rapporten 2017 då aktien backade -15,59% på rapportdagen. Tätt därefter följer SSAB och Oriflame i implicit förväntad rörelse.

Även om historia inte är en garanti för hur framtid kan utveckla sig kan det vara bra att vara beredd på att det kan röra sig ordentligt i vissa aktier som man eventuellt äger. Då är man mentalt förberedd och kan även kanske ha en strategi för sitt innehav skulle bolaget och aktien överraska i samband med att de presenterar sitt kvartalsresultat.

Ha en fortsatt bra dag!

Bild
Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I