Utvecklingen har tagit form i vad som liknar en klassik toppformation i en lång utdragen process. Senaste månaderna kantats av lägre toppar varpå sist indexet punkterade sin årslägsta nivå. Sammantaget skvallrar detta om ett strukturellt negativt sentimentsskifte.

DAX30 i dagsgrafen
I princip ett skolboksexempel på ett negativt utbrott vilket signalerar ett strukturellt negativt skifte. Brutna stöd tenderar att agera nya motstånd och upprekylen visar även säljardominans då den inte orkar bryta upp över den tidigare negativa utbrottsnivån. Detta stärker den bistra bilden där indexet idag till och med öppnar med ett gap på nedsidan

Bild
Källa: Bloomberg

DAX30 – Veckograf
En effektuerad toppformation i form av en klassik huvud-skuldra öppnar upp för en betydande nedsida i indexet. Prisobjektiv för formationen går att sätta i häradet av 9800-10000, vilket är mellan 10-15% nedsida från rådande nivåer. I detta härad möter även den Fibonaccibaserade 38% rekylen upp (2009-2018 uppgången), vilket stärker häradet som ett lämpligt prisobjektiv framgent

Givet de svaga signaler vi ser, har risken nu ökat betydligt. Mycket talar även för att den strukturella sentimentsförsvagingen grusar möjligheterna för att vi i närtid kommer se en ny högstanivå i indexet. Positiva katalysatorer kan hjälpa sentimentet kortsiktigt där vi får se kortsiktiga rallyn, men tills motsatsen bevisas skall nog dessa, baserat enbart på den tekniska analysen, ses som ett tillfälle att minska risken

Bild
Källa: Bloomberg

Läs fler blogginlägg av Robert Oldstrand Alla blogginlägg