Normalt när man förvaltar en fond är målet att nå högsta möjliga avkastning inom ramen för förvaltarens mandat. Med Robur Dynamic är målet annorlunda formulerat. Det uttalade målet för Robur Dynamic är visserligen att uppnå en god kapitaltillväxt, men detta till en väl avvägd risk och fondens kurs bör inte falla mer än 10 % från den högsta NAV-kursen de senaste 12 månaderna. För att uppnå detta varieras andelen risk i portföljen. Med risk menas alla investeringar som inte är korta svenska räntefonder. Så risk är aktier, krediter och långa obligationer. Även valutor räknas in i riskdelen. När fonden är nära sitt högsta NAV innehåller den nästan bara riskbärande tillgångar. Skulle aktie- och kreditmarknaderna börja falla eller om obligationsräntan stiger kraftigt så säljs riskdelen ut. Allt detta görs dagligen.

Om fondens NAV-kurs trots minskningen av risk skulle falla ytterligare så kommer fonden att sälja ut alla riskbärande tillgångar för att i riktiga nödlägen bara innehålla korta räntor där fonden vilar tills tiden är inne (max ett år) och det är dags att köpa in risk igen. Det gör att fonden passar dig som vill ha möjlighet till den högre avkastning som aktier, krediter och obligationer kan ge jämfört med korta räntor, men samtidigt begränsa risken i ditt sparande.

Investeringarna i riskdelen i Robur Dynamic görs främst i Roburs Accessfonder för aktier och Ethica för obligationer och företagsobligationer. Dessa fonder väljer bort placeringar i olja, kol, vapen etc. vilket gör Robur Dynamic till ett hållbart fondval.


Swedbank Robur Dynamic A

1 mån
-5,02%
3 mån
-5,89%
i år
-5,67%
1 år
-2,02%
3 år
-0,38%
5 år
-1,60%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
106,50
sharpe
0,34
förv.avg.
0,60%
Fonden har som målsättning att fondandelsvärdet aldrig ska tappa mer än 10 % från det högst uppnådda fondandelsvärdet under en rullande 12-månaders period. Fonden är en blandfond som i första hand placerar sina tillgån…

Läs fler blogginlägg av Jörgen Olofsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan