ETFen ger exponering (via gruvbolag) mot metaller som används som viktiga komponenter i batterier, solceller och vindturbiner. Detta är en stark tillväxtmarknad samtidigt som utbudselasticiteten för sällsynta jordartsmetaller är liten. Utbudselasticitet är ett annat ord för att det är svårt att snabbt öka produktionen för att följa ökad efterfrågan. Detta brukar leda till högre priser och då högre vinster för bolagen. Detta var ett skäl till att Basfonderna köpte denna ETF.

Det fanns ytterligare ett skäl men som då inte var huvudargumentet för investeringen. Det var den säkerhetspolitiska aspekten att Kina under flera år lagt under sig en hel del av produktionen av dessa metaller. Ett av argumenten för investeringen var då att de kvarvarande bolagen, de som vi äger via ETFen, skulle gynnas vid eventuella bråk mellan Kina och omvärlden.

Allt detta aktualiserades i slutat av maj i samband med det pågående handelskriget mellan USA och Kina. I Kinesisk media framfördes då resonemang om att Kina skulle minska eller helt stoppa exporten till framförallt USA vilket skulle kunna drabba bolag som Apple och Tesla. Dessa nyheter fick värdet på ETFen att stiga med mer än 10 % på två dagar. Sedan har bolagen handlats upp och ner med stor volatilitet och det kommer att bli intressant att fortsätta följa nyhetsflödet och utvecklingen för denna väldigt smala sektor av gruvbolag.

Swedbank Robur Bas Solid

i år
+9,11%
3 år
+10,38%
5 år
+17,84%
rating
förv.avg.
0,80%

Swedbank Robur Bas Mix

i år
+14,89%
3 år
+18,99%
5 år
+32,24%
rating
förv.avg.
1,00%

Swedbank Robur Bas Action

i år
+21,20%
3 år
+28,18%
5 år
+47,38%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,20%

Läs fler blogginlägg av Jörgen Olofsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan