Så jag tänker att om jag sparar 200 kr i månaden till nästa jul så bör jag ha 2000 kronor att köpa LEGO för. Skulle aktiemarknaderna stiga, som den gjort i år, så kanske jag har någon 100-lapp extra att köpa för.

Den som känner mig vet att jag inte känner några begränsningar i hur mycket LEGO man kan ha. Och, tänker jag, om nästa år skulle innebära finansiell oro och börsfall så vet jag i alla fall nedsidan, hur mycket jag skulle kunna förlora.

Och det jag lärt mig av vår nya märkliga högtid, Black Friday är att jag kommer bli en vinnare oavsett. Även om fonden faller med 10 procent* så är Black Friday-rean på minst 25 procent. Målsparande, som det här är frågan om, ska ju alltid jämföra avkastningen med prisutvecklingen på det jag sparar till samtidigt som det ska ta hänsyn till riskbilden, det vill säga vad som händer om sparandet utvecklas sämre än jag hoppas.

I väntan på att mitt månadssparande växer till sig får jag använda mina byggkunskaper i de fonder jag förvaltar. I Dynamic bygger jag portföljen av framförallt Swedbank Roburs Accessfonder för aktier och Ethicafonder för räntor och företagsobligationer. Tillsammans blir det en mix av fonder som hela tiden ses över och anpassas efter rådande marknadsläge. På så sätt försöker jag se till att vi som sparar i fonden får ut så mycket som möjligt av kommande års Black Friday-reor.

Swedbank Robur Dynamic A

1 mån
-3,97%
3 mån
-5,92%
i år
-5,63%
1 år
-2,51%
3 år
-1,06%
5 år
-1,93%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
106,57
sharpe
0,03
förv.avg.
0,60%
Fonden har som målsättning att fondandelsvärdet aldrig ska tappa mer än 10 % från det högst uppnådda fondandelsvärdet under en rullande 12-månaders period. Fonden är en blandfond som i första hand placerar sina tillgån…


Bild

*Fonden är inte kapitalsäkrad, men har som målsättning att inte falla mer än 10 % under en rullande tolvmånadersperiod.

Läs fler blogginlägg av Jörgen Olofsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan