Ett klassiskt exempel på detta är den eviga frågan om glaset är halvfullt eller halvtomt? Förutom vattendelaren att de eviga pessimisterna alltid ser det som halvtomt och optimisten det som halvfullt kan vi faktiskt styra resultatet av den frågan genom att till exempel börja med ett tomt glas och fylla på det till hälften. Då tenderar folk att oftare svara att glaset är halvfullt. Motsatt svar brukar vi få om vi tar ett fullt glas, dricker upp hälften. Då brukar de flesta tycka att glaset är halvtomt. Ändå är nivån i glaset densamma i båda fallen.

Vi kan dra paralleller med börsen. Visst har den gått bra?
Bild

Eller har den verkligen det?
Bild

Samma börs i samma valuta. Den övre bilden visar utvecklingen i år tillsammans med en grön pil och 15 % (utropstecken). Den nedre visar utvecklingen senaste 18 månaderna och har ett rött streck som ”begränsar” uppsidan. Vilken bild man tittar på kan påverka vad man tycker om börsen och vad man tror om framtiden. Det är på plats att tillägga att avkastningen är i euro då avkastning mätt i svenska kronor blir mer positiv tack vare försvagningen av den svenska kronan.
Inom Behavioural Finance, eller finansiell psykologi kallas ovanstående för ”framing”. Det kan ju även kallas för marknadsföring, eftersom vår tolkning av börsen beror på hur den marknadsförs till oss. Här vore det därför på sin plats att som investerare fråga sig vem det är som valt tidsperioden och varför.

Det är också viktigt att man som sparare inte tolkar historisk avkastning som en prognos för framtiden, precis som det också står i fonders varningstexter. Detta eftersom enskilda år väldigt ofta ligger långt ifrån ”snittet” i vad man kan förvänta i avkastning. Både +/- 0 procent på 1,5 år och 15 procent på ett år, som visas ovan, är ytterlighetsvärden och kan därför i sig inte vara avgörande för vad som kommer hända framöver.

Personligen tittar jag väldigt sällan på just prisgrafer utan det är pris i förhållande till vinst och andra nyckeltal som är intressant i analysen.

Som avslutning bifogar jag en säsongsaktuell bild. Vad ser ni?
A. Josef (stående) o Maria (på knä) ber för Jesusbarnet i krubban (med gloria)
B. Två dinosaurier som ryter åt varandra och vill äta upp vattenmelonen mitt emellan dem

Bild

Läs fler blogginlägg av Jörgen Olofsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan